Nyheter

Positiv ökning för betong

Betongindikatorn för december visar mer positiva siffror i nästan samtliga kategorier än vad november redovisade.

Kategorin Infrastruktur totalt sticker ut denna månad, med totalt 12 procent bättre resultat än samma månad föregående år.

Det är en siffra som inte skådats på ett flertal månader, och även det arbetsdagsjusterade resultatet ligger relativt högt sett till föregående månaders resultat. Det arbetsdagsjusterade resultatet för Hus är något mer negativt än i november, medan det totala resultatet för kategorin följer Infrastruktur och är betydligt bättre än för november.

– Sett över hela 2013 så har produktionen för kategori HUS i princip varit lägre eller något lägre varje månad jämfört med 2012, säger Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong, i ett pressmeddelande. Kategori Infrastruktur började 2013 med klart lägre produktion än 2012 men har gjort en viss återhämtning om än ej i nivå med jämförande månader 2012. Den positiva ökningen nu i december blir intressant att följa om det är början på en trend eller bara en tillfällighet, avslutar Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong

Betongindikatorn är Svensk Betongs branschindex, som månadsvis tar temperaturen på byggandet i Sverige genom att mäta hur mycket betong som producerats för kategorierna Infrastruktur respektive Hus.