Nyheter

Positiv syn på bostadsmarknaden

Allt fler hushåll ser ljust på bostadsmarknaden. Vart fjärde hushåll tror på stigande bostadspriser det kommande året.

Av 1 000 tillfrågade hushåll i SEB:s boprisindikator tror bara vart femte att priserna kommer att falla framöver. Det är en minskning med 19 procent jämfört med mätningarna i juni och juli.

— Det extremt låga ränteläget fortsätter att stärka hushållens förtroende för bostadsmarknaden. Börsuppgången och en spirande tro att krisen snart är över bidrar sannolikt också, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström i ett pressmeddelande.

Åttio procent av de tillfrågade hushållen som i dag har helt eller delvis rörlig ränta på sina bostadslån anger dessutom att de har för avsikt att binda räntan inom de kommande tre månaderna. En ökning med fyra procentenheter jämfört med förra månaden.

— Hushållen litar på att reporäntan ligger kvar under en procent om ett år. Det bidrar sannolikt till att så pass få tror på fallande bostadspriser, säger Gunilla Nyström.
I genomsnitt tror hushållen att Riksbankens reporänta ska ligga på 0,82 procent om ett år, visar SEB:s intervjuundersökning.