Nyheter

Positivt besked för skid-VM

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd för upphandlingen av bussterminalen vid Faluns nya resecentrum.

– Det känns skönt att få ett avslut, säger projektchef Alexander Norling på kommunen.

Om drygt ett år, med start i februari 2015, ska skid-VM arrangeras i Falun. Till dess ska ett nytt resecentrum stå klart.

Dalatrafik Service AB är byggherre för den nya bussterminalen som ska utgör navet i resecentrumet. I juni 2013 tilldelade de kontraktet till Byggarna i Falun AB. Skanska Sverige AB ansökte om överprövning och yrkade på att en förnyad anbudsutvärdering skulle äga rum eftersom man menade att Byggarna saknade relevanta referensobjekt. Förvaltningsrätten gick på Skanskas linje.

Byggarna valde att gå vidare till Kammarrätten i Sundsvall, som nu har kommit med ett beslut. Kammarrätten väljer att inte meddela prövningstillstånd.

Fungerande kommunikationer och ett färdigställt resecentrum är viktigt för skid-VM.

– Vi hade inte kunnat ha en halvfärdig bussterminal. Antingen ska den hinna bli klar eller också så kanske den inte ska byggas alls innan VM, säger kommunens projektsamordnare Per Grundström.

– Nu har vi trots allt 13 månader på oss att bli klara, säger Bengt Hamelius, fastighetschef på Dalatrafik Service AB.

Det här är inte första gången som upphandlingen av resecentrum får bakläxa. Sommaren 2013 överklagades kommunens etapper som bland annat omfattar en ny infart och cirkulationsplats till järnvägsstationen och ombyggnaden av gator, gång- och cykelvägar samt parkeringar.

– Vi gjorde om en stor entreprenad till tre mindre. Den första gick till NCC som är i full gång med att bygga ny cirkulationsplats och infart. De andra två entreprenaderna kommer ut till räkning sista februari respektive sista mars, berättar projektchef Alexander Norling. Vi har också bytt upphandlingsform till utförandeentreprenad.

Kommer resecentrum att bli klart i tid till skid-VM?

– Vi kommer att vara så pass klara som vi har lovat. Det innebär att vi kommer att ha ett fungerande resecentrum, men att det kommer att saknas buskar i rabatterna.