Nyheter

Positivt rörelseresultat för JM

Johan Skoglund, vd och koncernchef för JM. Foto: JM

JM:s intäkter ökade under förra årets sista kvartal till cirka 5,2 miljarder kronor (cirka 4,2) och även rörelseresultatet ökade något. ”Jag är mycket nöjd med JM:s utveckling under alltmer utmanade marknadsförutsättningar”, skriver vd:n och koncernchefen Johan Skoglund.

Rörelseresultatet för årets sista kvartal ökade till 767 miljoner kronor, att jämföra med 755 miljoner kronor sista kvartalet 2021. Rörelsemarginalen minskade till 14,9 procent (18,6). Antal sålda bostäder minskade till 462 (969) och produktionsstarter till 898 (1 428). Men bolaget står ändå starkt, enligt Johan Skoglund, med 8 078 bostäder i pågående produktion varav en normal andel, 62 procent, är bokade eller sålda samt har en stark balansräkning.

Förutsättningar finns för nya bostadsprojekt

”Antalet produktionsstartade bostäder minskade under det fjärde kvartalet, till följd av uteblivna nödvändiga myndighetsbeslut som försenat flera projekt i Stockholm samt svagare försäljning av bostäder. Samtidigt ser vi att det fortfarande finns förutsättningar att starta nya bostadsprojekt på alla våra marknader. Fortsatt fokus på produktionsstarter kommer vara prioriterat för JM för att generera ett stabilt kassaflöde” skriver Johan Skoglund i bokslutskommunikén.

Sett till helåret ökade intäkterna till cirka 16,4 miljarder kronor, att ställa mot cirka 14,6 miljarder för 2021. Rörelseresultatet minskade till cirka 2,1 miljarder (cirka 2,2) och rörelsemarginalen till 12,6 procent (15,2). Resultatet före skatt minskade till cirka 2 miljarder (cirka 2,2), antal sålda bostäder till 2 659 (4 248) och produktionsstarter till 3 113 (3 972).

God försäljning i Finland

Enligt Johan Skoglund är kunderna på den svenska bostadsmarknaden avvaktande och priserna på andrahandsmarknaden minskar samtidigt med ökande utbud. I Norge har bostadsmarknaden mattats av och man upplever ett högre kostnadstryck än i övriga länder, vilket har lett till en minskad försäljning. I Finland sjunker priserna på bostäder, men bolagets verksamhet i grannlandet fortsätter ändå att växa med god lönsamhet.  

JM Utland blir två segment

JM meddelar också att man från och med första januari 2023 delar upp affärssegmentet JM Utland i de båda segmenten JM Norge och JM Finland.

– JM:s finska verksamhet har under de senaste åren haft en betydande organisk tillväxt och har under 2022 dessutom växt genom rörelseförvärv. Vi ser fortsatt en tillväxtpotential på både den finska och norska marknaden och det är därmed ett naturligt steg att dela upp vårt utländska segment för att tydligare kunna följa verksamhet och utvecklingspotential i respektive land, säger Johan Skoglund.

Nytt huvudkontor för JM

I dagarna har också JM tecknat avtal med Fabege om att flytta huvudkontoret till Kvarter 1 i Haga Norra i Stockholm. Bygget av kontorsprojektet pågår just nu med Zengun som entreprenör. Inflyttning beräknas till tredje kvartalet 2024.