Nyheter

PPB omfattar tre moduler

Produktionsplanering Betong, PPB, omfattar tre moduler.

– Beslutet att utveckla PPB med ett antal programvarumoduler, bland annat den nya fuktmodulen, tog SBUF 2013-2014. Förstudien påbörjades 2010–2011, säger Ruben Aronsson, VD SBUF.

Visionen för PPB formades efter 2010 då det blev klart att TorkaS inte kunde vidareutvecklas.

PPB är idag tänkt att omfatta tre moduler, med möjligheter att lägga till flera i framtiden.

Den första modulen är avsedd för planering och förberedelser för betonggjutning. Denna modul hanterar simulering av härdning och beräkning av värmeutveckling, mognad och hållfasthet. Denna modul finns i drift och beräknas ha nästan 500 användare.

Modul nummer två, fuktmodulen, kommer att simulera fuktflöde och beräkna fukttillstånd samt uttorkningstider. Programmet kommer att kunna räkna på både tunna och tjocka konstruktioner, ta hänsyn till inverkan av vatten med mera. Denna modul är under  utveckling.

Modul tre ska hantera spänningsanalys och sprickriskbedömning för både hus- och industribyggnader samt anläggningskonstruktioner. Denna modul är tänkt att utvecklas efter fuktmodulen.

PPB är ett verktyg för platschefer, betongtillverkare, konstruktörer och konsulter som arbetar med projektering, fuktfrågor med mera.

Användare behöver en pc med minst 8 Gb ramminne och operativsystemet Windows 7 eller senare.