Nyheter

PQi-rapport pekar ut framgångsfaktorer

PQi
PQi-rapporten pekar ut riskerna i byggprojekten.

Årets upplaga av PQi-rapporten pekar ut vilka risker som är mest angelägna att hantera i byggprojektet. Resultatet visar på en viktig aspekt som avgör om ett projekt ska bli framgångsrikt.

Under eventet Det Goda Projektet, som arrangerades av Binosight, Byggherrarna och Byggcheferna i samarbete med tidningen Byggvärlden, presenterades årets upplaga av PQi-rapporten. Resultatet bygger på svar från 8055 projektdeltagare, 248 mätningar och 167 projekt. Förutom det rent statistiska underlaget har undersökningen resulterat i 11 000 kommentarer om förbättringsbehov, styrkor och svagheter.

– Se inte det här som en vetenskaplig rapport. Vi har bara skrapat lite på resultatet och låter forskarna borra ner sig mer i undersökningen. Men vi vill ändå lyfta fram några viktiga aspekter som väldigt tydligt pekar på hur vi kan minska riskerna i byggprojekten, säger Thomas Samuelsson, vd, Binosight, vid presentationen av rapporten.

De tillfrågade har bland annat svarat på vilken som är den mest efterfrågade förbättringen i byggprojekten: Information, planering, kvalité på förfrågningsunderlag, kvalité på handlingar eller att parterna håller sina leveranstider. Resultatet visar vad man bedömer som absolut viktigast för att projektet ska bli framgångsrikt.

– Vad är det som ligger först i kedjan? Nästan varannan projektdeltagare, 45 procent, säger att förfrågningsunderlaget behöver bli bättre. Alla grupper är rörande överens om att det måste bli bättre, fortsätter Thomas Samuelsson.

Vad är det då som sätter hinder i vägen för att skapa ett bättre förfrågningsunderlag? Enligt flera kommentarer i undersökningen så finns det inte tillräckligt med tid att ta fram ett genomarbetat underlag.

– Det är mycket skicka nu och fixa sedan. Varenda kommentar nästan handlar om att man stressar igenom upphandlingen. Det tas inte tillräckligt med tid för att skapa en god grund för projekten.

För att ta reda på vilken betydelse förfrågningsunderlaget har för projektets funktion i övrigt plockade man ut två referensgrupper ur undersökningen. I den ena gruppen hade man de som hade lägst betyg och i den andra gruppen hade man de projekt som hade högst betyg. De som hade lägst värde rörande förfrågningsunderlag visade sig även prestera sämre på andra parametrar. För de som hade högst värde så var resultatet det motsatta.

– Vi vågar påstå att de projekt med hög kvalité på förfrågningsunderlagen presterar signifikant bättre inom andra områden som planering, handlingar. Vi måste stanna upp och ge våra projekt en bättre start. Kommer du in snett i projektet är det inte lätt att åtgärda i efterhand. Lägsta pris blir inte alltid billigast. Men vi äger problemet och vi äger lösningen, säger Thomas Samuelsson.

5 steg för bättre upphandling

  1. Beställaren måste veta vad de vill ha.
  2. Gör upp med myten att ”Alla kan göra inköp”.
  3. Även inköpare måste planera
  4. Våga satsa på långsiktiga samarbeten
  5. Bättre digitala verktyg för att hantera upphandlingarna.

Läs hela rapporten här.