Nyheter

PQi-rapporten: Det här är projektdeltagarna mest missnöjda med

Andrea Byding och Olivia Samuelsson på Binosight har tagit fram rapporten. Foto: Binosight
Andrea Byding och Olivia Samuelsson på Binosight har tagit fram rapporten. Foto: Binosight

PQi-rapporten 2022 släpptes på eventet Det Goda Projektet 29 november. Nu kommer resultatet från rapporten där Binosight har analyserat svar från 167 projekt som mätts med mätverktyget PQi.

Över 8 000 personer har fått komma till tals. Det som bland annat framkom är vilka som är de största förbättringsområdena.

– När vi började titta på våra data såg vi tydligt två områden som stack ut, kvaliteten på förfrågningsunderlagen och planeringen i projekten, säger Olivia Samuelsson, statistiker på Binosight.

Nästan hälften, 45 procent, av respondenterna efterfrågar förbättring vad gäller förfrågningsunderlagen. Och en tredjedel, 32 procent, tycker att planeringen i deras projekt behöver förbättras.

– Vi bröt även ner resultatet på undergrupper för att se om det fanns skillnader i hur till exempel en entreprenör kontra en byggherre upplevde förfrågningsunderlagen.

Hälften av yrkesarbetarna vill se bättre planering

Vad gäller förfrågningsunderlaget är det inga större skillnader mellan de olika undergrupperna. Man är lika missnöjd oavsett om man är byggherre, entreprenör eller konsult.

Tittar man däremot på frågan om planering ser man stora skillnader mellan olika roller i projektet. 26 procent av alla chefer/ledare efterfrågar bättre planering i projektet. För tjänstemän, till exempel projektörer, administratörer eller experter, är andelen 35 procent. För yrkesarbetarna är andelen hela 48 procent.

Rapporten avslutas med ett avsnitt som fokuserar särskilt på slutkunder och brukare. Där visar mätresultaten att var tredje slutkund upplever att projektet inte har tillräcklig kunskap om deras behov. Och att var fjärde efterfrågar mer information under projekttiden

– Vi ville visa på utmaningarna som finns, men också lyfta de goda exemplen och hjälpa läsare som känner igen sig i problembilden, säger Andrea Byding och Olivia Samuelsson som tagit fram rapporten.

Samstämmighet hos experter

– För att ge läsaren mer förståelse för resultaten har vi även låtit experter och personer som lyckats väl med dessa områden i sina projekt kommentera resultaten. Vi ville visa på utmaningarna som finns, men också lyfta de goda exemplen och hjälpa läsare som känner igen sig i problembilden. Något som överraskade oss under framtagandet av rapporten var just hur vissa nyckelord återkom i alla intervjuer, oavsett vilken infallsvinkel vi hade i dem. Tidig involvering och tät dialog nämns flera gånger i olika varianter. Även tillit, långsiktiga samarbeten och att minska detaljstyrning är ord som återkommer. Och då har vi bara skrapat på ytan, säger Andrea Byding, hållbarhetsansvarig på Binosight och fortsätter:

– Vi ser rapporten som ett första smakprov på vad våra data kan tillföra vad gäller kunskap om branschen. Det finns oerhört mycket mer insikter att gräva fram. Vi har också ett samarbetsavtal med Luleå Tekniska Universitet. Forskarna Per-Erik Eriksson och Johan Larsson har varit med oss redan från starten och bland annat hjälpt oss att bygga upp mätmodellen. De har tillgång till anonymiserade data från alla mätningar för att kunna göra djupare analyser av hur branschen mår. Det ska bli väldigt spännande att se vad det visar längre fram.

Fakta PQi-rapporten 2022

  • 8055 projektdeltagare, varav 1200 yrkesarbetare, 2200 projektörer, 2600 chefer/ledare, 400 brukar- /hyresgästrepresentanter
  • 167 projekt, 248 mätningar
  • Topp 5 områden efterfrågad förbättring bland projektdeltagare:
  • 45% Kvalitet på förfrågningsunderlag
  • 33% Projektplanering
  • 31% Kunskap om kundbehov (hyresgäst/brukare)
  • 23% Information under projekttiden (hyresgäst/brukare) 22% Kontroll av handlingar

Läs hela rapporten här.