Nyheter

Prime Living återupptar bygget i Spånga

Prime Living har återupptagit arbetet med att färdigställa projektet Ferdinand i Spånga, omfattande totalt 1 136 studentbostäder.
De har säkrat finansieringen genom försäljning av bolagets fastighet i 
Sandyford, Irland.

– Det råder stort underskott på studentbostäder och vi är därför mycket glada att vi nu åter med full kraft kan realisera våra planer på nya studentbostäder i ett attraktivt läge i Spånga, Stockholm, kommenterar Prime Livings vd Lars Wikström, i ett pressmeddelande.

Prime Livings projekt Ferdinand i Spånga omfattar 6 etapper om totalt cirka 1 136 studentbostäder.
Etapp 1 består av två huskroppar: Hus 1 med 82 bostäder som sedan tidigare är inflyttade och Hus 2 med 209 bostäder som återstår att färdigställas. 

En ny organisation bestående av bland annat projektledare, byggledare och besiktningsmän har nu etablerats. Denna har nu påbörjat arbetet med att färdigställa Hus 2. Tillkommande driftsnetto för Hus 2 beräknas bli cirka 12 miljoner kronor.
Hus 2 beräknas stå klart i september.

Under hösten 2019 har befintliga byggnader i Etapp 1 besiktigats och ett antal åtgärder vidtagits för att säkerställa kvaliteten. Bland annat har fjärrvärme installerats för att förbättra boendemiljö, driftssituation och uppvärmningskostnader. Elsystemet har uppgraderats och åtgärder för att öka trivseln har genomförts. Bolaget planerar också att bygga in trapphusen. 

Under januari startar också planeringen av nästkommande etapper. Etapp 2 omfattar två byggnader om totalt 168 studentbostäder. Dessa beräknas stå klara för inflyttning under 2021. 2023 ska de sista studentbostäderna stå klara.