Nyheter

Prime Living fälls i tingsrätten

Handen Bygg AB stämde Prime Living eftersom de inte fått betalt för arbetet de utfört vid byggandet av studentlägenheterna i Spånga. Foto: Samuel Karlsson

Handen Bygg AB fick inte betalt för arbete de utfört för Prime Livings räkning och tog därför ärendet till tingsrätten.
Nu döms Prime Living att betala ut cirka 700 000 kronor.

Under 2017 arbetade Handen Bygg som underentreprenör vid byggandet av studentlägenheter i Spånga. De hade avtal med Mälarviken Tak och Bygg AB, som i sin tur hade avtal med Prime Living.

Men, enligt stämningsansökan, uppstod en tvist mellan Prime Living och Mälarviken och entreprenaden avbröts. Prime Living anlitade då i stället Handen för att på löpande räkning utföra arbeten. Arbete som de också fick betalt för.

Sen, såvitt Handen Bygg känner till, anlitades Amtema bygg AB för att slutföra entreprenaden.  Handen fortsatte som underentreprenör. Men även här uppstod tvist mellan entreprenören och Prime Living.

Prime Living åtog sig då att betala för Handens arbete och vid ett möte kom parterna överens om att Handen skulle fortsätta arbeta med byggandet av studentlägenheterna. Men sedan fick inte Handen betalt för arbetet och fakturorna de skickade förföll.

Parterna har under förra våren fört förlikningsförhandlingar och Handen uppfattade det som att de var överens. Men Prime Living återkom aldrig med undertecknat förlikningsavtal och eftersom fordringarna förblev obetalda väckte Handen i december 2019 talan mot Prime Living.

Prime Living Entreprenad AB har förelagts av Solna Tingsrätt att komma in med skriftligt svaromål och har underrättats om att tredskodom kan komma att meddelas om svaromål inte kommer in.
Men Prime Living Entreprenad AB har inte hörts av, skriver tingrätten

Tingsrätten dömer nu till Handens fördel i tredskodomen. Prime living ska betala 694 260 kronor, dröjsmålsränta samt ersätta Handen för rättegångskonstnader, 67 800 kronor.