Nyheter

Prime Living ställer in utdelningen

Styrelsen i Prime Living har beslutat att ställa in utdelningen den 15 januari 2019 avseende preferensaktien serie B. Foto: Getty Images

Prime Living, som är verksamt inom bland annat utveckling av studentbostäder och som är listat på First North, redovisar ett rörelseresultat på -237 miljoner kronor för det tredje kvartalet. 


Intäkterna uppgick samtidigt till 13,1 miljoner kronor (11,5).


Bolaget meddelar samtidigt att styrelsen beslutat att ”tillsvidare ställa in utdelningen den 15 januari 2019 avseende preferensaktien serie B”.

Periodens resultatförsämring förklaras huvudsakligen av ”fördyrande kostnader” om nästan 109 miljoner kronor i det tredje kvartalet för projektet Ferdinand i Spånga. Här ingår en reservering med 100 miljoner kronor för kommande färdigställande.

”Vidare förklaras resultatförsämringen av en beslutad reservering om 50 MSEK för beräknade kostnader för förbättringsåtgärder på färdigställda förvaltningsfastigheter samt återföring av tidigare vinstavräkning om 79,2 MSEK avseende projekt Spångas kommande etapper till följd av projektets fördyringar, försening och att vinsten i dagsläget inte kan beräknas tillförlitligt”, skriver bolaget i onsdagens rapport.

Den 15 november meddelade bolaget att likviditeten kommer att ta slut under andra halvan av december om bolagets pågående finansieringsdiskussioner inte bär frukt. 
I dag onsdag skriver bolaget i ett separat pressmeddelande att styrelsen beslutat att ”tillsvidare ställa in utdelningen den 15 januari 2019 avseende preferensaktien serie B”.

”Som tidigare kommunicerats är likviditeten ansträngd efter framförallt kostnadsöverdrag i Spångaprojektet. Parallellt med att lösa den kortsiktiga finansieringen pågår ett arbete med att även lösa ny långsiktig finansiering för kommande fastighetsutvecklingsprojekt”, skriver bolaget i det pressmeddelandet.

Nyhetsbyrån Direkt

Kvartalet juli – september 2018

  • Koncernens intäkter uppgick till 13,1 MSEK (11,5). 
  • Rörelseresultatet uppgick till -237,0 MSEK (64,7). 
  • Värdeförändring av fastigheter uppgick till -80,2 MSEK (66,0). 
  • Resultatet före skatt blev -250,0 MSEK (51,2). 
  • Resultat per stamaktie var -17,2 SEK (2,6).