Nyheter

Prime Living stäms av Lunds universitet

Studentbostadsutvecklaren Prime Living och dess helägda dotterbolag Prime Living Lund stäms av Lunds universitet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt stämningsansökan anser sig Lunds universitet ha fordringar om totalt 3,4 miljoner kronor avseende hyresreduktion och skadestånd. Bakgrunden till tvisten är avtal som ingicks med universitet respektive Akademiska Hus i juni 2012 om bland annat upplåtelse av mark och bostäder. I januari 2019 sade Lunds universitet med omedelbar verkan upp hyresavtalet med Prime Living avseende 200 bostadslägenheter.

Prime Living bestrider att det förelegat grund för uppsägningen och kommer nu bestrida kravet på hyresreduktion och skadestånd. Prime Living avser även att framföra motkrav gentemot Lunds universitet på betydande belopp.

Svaromål med genstämning förväntas inges till tingsrätten under september månad.

Nyhetsbyrån Direkt