Nyheter

Pris till motorväg som värnar världsarv

Trafikverkets Arkitekturpris går till E6:an genom världsarvet i Tanum. Foto: Bert Leandersson

Trafikverkets Arkitekturpris premierar projekt som lyfter fram god arkitektur inom infrastruktursektorn.
Årets pristagare är västsvenska E6:an genom världsarvet i Tanum, sträckan Pålen–Tanumshede, som går i känslig miljö och lyfter dess säregna natur och kultur.

– Att utforma väg i ett världsarv är en verkligt utmanande uppgift! De ansvariga för projektet har visat mod, kunskap och ödmjukhet inför den uppgiften. E6:ans stora kvaliteter är enkelheten och de väl genomarbetade lösningarna – helt enkelt god vägarkitektur som visar upp unika natur- och kulturvärden, säger juryns ordförande, landskapsarkitekt LAR/MSA Anna Lindell, i ett pressmeddelande. 

Trafikverkets Arkitekturpris delas ut ikväll den 28 november på Sveriges Arkitekters Arkitekturgala på Cirkus i Stockholm. Mottagare är landskapsarkitekt MSA Josefina Lenning och Rune Andersson från Trafikverket. Vinnaren konkurrerade med Värtaterminalen i Stockholm och Älvängens station i Ale.

Juryns motivering:
” Gestaltningen präglas av enkelhet och genomarbetade lösningar med respekt för platsens  och omgivningens natur- och kulturvärden. Inför en utmanande och komplex uppgift har de ansvariga för projektet visat mod, kunskap och ödmjukhet. Samspelet mellan linjeföring och omgivning vittnar om förståelse och känsla för platsens karaktär. Byggnadens utformning och läge presenterar historia och sammanhang. Den förstärker lockelsen att ta sig vidare, ut i den spännande omgivningen. ”