Nyheter

Prisad projektledare planerar miljardbygge

Örjan Larsson ledde framgångsrikt Citytunnelprojektet i Malmö, bygget som nyligen belönades med Stora Samhällsbyggarpriset. Nu deltar han i planeringen av ett nytt gigantiskt projekt.<br> — Det är oerhört spännande, jag kallar det mitt bonusprojekt,

Grattis.

— Tack ska du ha.

Hur känns det?

— Det är alltid roligt att projekt man har jobbat med får uppmärksamhet. Det här tycker jag är ett fint pris i Sverige.

Vad gör du nu för tiden?

— Jag jobbar som konsult med diverse uppdrag, framför allt är jag engagerad i ett projekt som heter ESS i Lund. Det är en gigantisk forskningsanläggning som vi är igång och projekterar nu.

Vad är din roll där?

— Jag har en rådgivande roll och fungerar lite som projektledare för att skapa ett byggprojekt där.

Vem är din uppdragsgivare?

— ESS är ett svenskdanskt bolag och bakom projektet står 18 europeiska länder. Det är en gigantisk forskningsanläggning, en världsunik anläggning.

Jobbar du heltid med ESS?

— Nej, jag jobbar kanske 60—70 procent nånting, sen har jag lite småuppdrag här och där, det är andra uppdrag där jag har rådgivande roller.

Hur länge ska du jobba med det?

— Jag har ett avtal som sträcker sig 1,5 år, men det blir säkert en fortsättning. Jag har väl tänkt mig att kanske vara med fram till byggstart 2014. Sedan kanske det är dags att lägga av helt, det beror mycket på hur det känns.

Är det roligt att jobba med ESS?

— Det är ett fantastiskt spännande projekt. Det är oerhört komplext och som uppgift mycket spännande och engagerande. Man kommer in i en annan värld än den traditionella byggvärlden, det är så mycket forskare engagerade i projektet, som egentligen forskar fram maskindelarna i projektet. Det är oerhört spännande, jag kallar det mitt bonusprojekt. Efter det jag har gjort innan känns det som en liten bonus att få vara med en liten stund i uppstarten.

Finns det byggtekniska utmaningar i projektet?

— Det är inte så oerhört avancerat byggtekniskt, men installationsmässigt. Det innehåller så många försörjningssystem som är unika: kylsystem, vattensystem, elsystem och bevakningssystem, det är den komplexa delen byggmässigt.

Du brukar ju fokusera på att bygga bra arbetslag, gör du det nu också?

— Ja, jag hjälper till att bygga upp organisationen som ska genomföra bygget så småningom. Det handlar helt om att hitta rätt lagsammanställning och forma laget, skapa en helhetssyn och samsyn och så småningom jobba på samma sätt med projektörer och entreprenörer.

Hur långt har ni kommit, har projekteringsuppdragen upphandlats än?

— Nej, inte ännu. Det kommer tidigt nästa år. Just nu fokuserar vi på att lägga fast ett byggprogram, vad det är som ska utföras.

Hur gick det med förbindelsen över Fehmarn Bält, var inte du inblandad där också?

— Jo, jag har varit inne och jobbat en del där, men jag har begränsat det ganska mycket. Jag är fortfarande över i Köpenhamn någon dag i månaden, men det är ganska lite. Det går inte att engagera sig i två storprojekt parallellt. Det blir för mycket.

Vad betyder det för dig att få Stora Samhällsbyggarpriset?

— Det är ett erkännande. Det är något som alla som har jobbat med projektet kan ta till sig utav. Det är ett bevis på ett bra lagarbete, säger Örjan Larsson.

Fakta/ESS

  • European Spallation Source, ESS, är en materialforskningsanläggning som ska byggas i Lund. Den kommer att hysa världens största neutronkälla.
  • Anläggningen kan liknas vid ett stort mikroskop, där man använder neutroner i stället för ljus för att studera olika material för att förstå hur de är uppbyggda och fungerar. ESS väntas öppna nya forskningsmöjligheter inom flera områden: hälsovetenskap, läkemedelsforskning, arkeologi och klimatforskning.
  • Bolaget European Spallation Source ESS AB ägs gemensamt av Sverige och Danmark.
  • Anläggningen beräknas kunna öppna 2019 och vara i full drift 2025.