Nyheter

Prisade kvinnor står upp mot machokulturen

Fr v: Sonja Larssson, Stephanie Olsson, Isabelle McAllister, Fanny Wikerud och Frida Turegård. Foto: Stockholmsmässan

Tre vinnare fick kliva upp på scenen när årets Isabellestipendium delades ut på Bo och Bygga mässan. Alla har de det gemensamt att de som kvinnor kämpar för att bryta machokultur i byggbranschen.
– Vi har kommit en bit på väg men det finns fortfarande mycket att göra, säger Isabelle McAllister som är initiativtagare till priset. 

Tidigare år har en ensam kvinna tagit emot utmärkelsen medan i år valde initiativtagaren Isabelle McAllister och juryn att dela ut tre stipendier.

– Det är lite speciellt i år eftersom vi har haft möjlighet att lyfta tre olika vinnare av Isabellestipendiet som representerar olika delar av förändrings- och jämställdhetsarbetet inom byggbranschen. Vi har perspektivet från arbetsgivarnas sida, från byggolvet och från egenföretagarens synvinkel, säger Isabelle McAllister.

Vinnarna av årets Isabelle stipendium är Sonja Larsson, HR-strateg på Erik Larsson Bygg, Veidekkes snickare Stephanie Olsson samt egenföretagarna Fanny Wikerud och Frida Turegård som driver målerifirman Färgstark Skövde. 

Sonja Larsson har jobbat med frågorna ur ett chefsperspektiv för att förändra attityderna inte bara på det egna företaget.  

– När jag började i byggbranschen så förväntades man anamma den tuffa jargongen för att passa in och bli en del av byggbodarna. Men vi bestämde oss för att krossa den här machokulturen. Vi jobbar både internt och externt bland andra företag, idrottsföreningar och skolor för att belysa problemet. Vi tror att man vill göra gott men att den här jargongen finns för att man vill bli accepterad i gänget, säger Sonja Larsson.

Snickaren, Stephanie Olsson har jobbat i tio år inom byggbranschen. Hon får stipendiet bland annat för sitt arbete med att bana väg för nästa generation kvinnliga byggnadsarbetare. är Hon är engagerad i det kvinnliga nätverket Näta, Byggnads kvinnogrupp, och är även ute och föreläser på en del skolor. Stephanie upplever att det blivit bättre men att det finns mycket kvar att göra. 

– Det är fortfarande en ganska tuff kultur som man möter när man kommer ut på byggarbetsplatsen och antingen får man foga sig eller söka sig någon annanstans. Den trenden måste vi bryta för vi behöver alla med olika perspektiv nu när vi ska bygga så otroligt mycket i Sverige, säger hon.

Den tredje pristagaren av årets Isabelle stipendium är duon Fanny Wikerud och Frida Turegård som driver målerifirman Färgstark Skövde. De får utmärkelsen bland annat för sitt innovativa sätt att marknadsföra sitt företag med humor via sitt instagramkonto.

Isabellestipendiet instiftades 2011 av inredaren och programledaren Isabelle McAllister. Med stipendiet vill hon uppmärksamma kvinnor som arbetar inom byggbranschen och uppmuntra fler till att utbilda sig till hantverkare. Genom att synliggöra fler kvinnor vill Isabelle öka jämställdheten inom branschen.

– Eftersom byggbranschen är starkt mansdominerad tror vi att kvinnliga förebilder kan leda till en mer jämlik bransch, som i sin tur höjer kompetenser och gynnar arbetsklimatet, säger Isabelle McAllister.

Stipendiet på 20 000 kronor vardera delades ut till respektive tre vinnare och finansieras av Peab, Bo & Bygg och MVB AB.

Av: Samuel Karlsson