Nyheter

Prisas för Projekt Respekt

Anders Bürger, projektchef på NCC, tilldelas Lars Bergqvist stipendium på 60 000 kronor.

Projekt Respekt går ut på att våga ta ställning, säga ifrån och behandla alla kollegor lika.

Arbetet har bedrivits lokalt på NCCs avdelning Building Örebro/Värmland.

– Det känns viktigt att få sprida den här typen av projekt , säger Anders Bürger, projektchef på NCC, som nu tilldelas Lars Bergqvist stipendium för sitt initiativ. 

På NCC i Örebro framkom genom interna anmälningar under 2019 att det rådde missförhållanden inom arbetsmiljön som grundade sig i bristande respekt mellan kollegor.  Missförhållandena som anmäldes handlade bland annat om förekomst av sexuella trakasserier.

– Med detta som bakgrund beslutade vi oss för att förstärka vårt arbete kring värderingar i allmänhet, och respekt i synnerhet. Vi landade i att förhålla oss och projektet till de sju diskrimineringsgrunderna, berättar Anders Bürger. 

På NCC i Örebro startade man därför ett projekt bestående av tjänstemän och yrkesarbetare. Även personer i ledande befattning (projektchef, platschef, arbetsledare) ingick i projektgruppen. Arbetet fortsatte ute på arbetsplatserna med presentationer, diskussioner och grupparbeten. Alla medarbetare har även fått kunskap i vad som händer vid kränkande ärenden; för den som utsätts, för den som tar emot anmälan samt för den som utsätter andra för diskriminering/trakasserier.

– Den här typen av arbetsmiljöproblem är svåra och jobbiga att hantera och utreda, det blir en jobbig process för alla parter. Därför är det viktigt att informera om diskrimineringsgrunder och konsekvenser. 

Den stora utmaningen är, enligt Anders Bürger, att långsiktigt ändra kulturen ute på arbetsplatserna.

– De allra flesta i har en väldigt sund och schysst inställning till varandra – generellt sätt är vi duktiga på respekt. Men det finns enstaka personer som inte klarar av att läsa av situationer, som har svårt med gränsdragning och som inte har förmågan att sätta sig in i andra människors situation. 

 Ledarskapet är avgörande.

– Alla tycker inte att det är lätt att säga ifrån. Är man ung, ny på jobbet eller har en annan nationalitet så kan det vara känsligt. Därför är det viktigt att vi som ledare säger ifrån. Ett stort ansvar vilar på oss vita män i 50-årsåldern som ofta har det förspänt, vi måste ta det här ansvaret. 

Projektgruppens arbete startade i oktober 2019, men fortgår löpande.

– Både andra avdelningar inom NCC och andra företag kan få ta del av vårt arbete. Det känns viktigt att lyfta och sprida den här typen av projekt. Det är viktigt att vi fortsätter att jobba med att ändra attityder så att vi kan stoppa machokulturen, det arbetet får inte stanna av. 

För juryn var valet av årets stipendiat naturligt av flera anledningar.

– Dels så angriper projektet rot-problemet, det vill säga den kultur och jargong som är skadlig för branschen, dels angriper man problemet där det finns i verkligheten och åstadkommer en förändring på riktigt, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna. 

Hon fortsätter:

– Det är oftast glappet mellan teori och praktik som är det svåra. I Projekt Respekt kommer förändringarna inifrån. 

Stipendiet, på 60 000 kronor, delas ut av en stiftelse som skapades av Byggcheferna 2018 för att hedra minnet av Lars Bergqvist, Byggchefernas ordförande under nästa 30 år, och hans arbete för ökad jämställdhet och mångfald inom samhällsbyggnadsbranschen.

Anders Bürger fick ta emot prischecken på sin arbetsplats på fredagen. Han vill gärna dela äran med de medarbetare som ingått i projektgruppen, men han har också andra planer för pengarna.

– En del av pengarna kommer jag att skänka till ett vattenprojekt för färskt vatten i Nairobi, Kenya, där jag jobbade 2013-2014, berättar årets stipendievinnare.     


Juryns motivering: 


Projekt Respekt är ett framgångsrikt exempel på hur en verksamhet kan ta sig från policydokument till en levande arbetskultur som i ord och handling speglar företagets värdegrund. En kultur där medarbetare vågar stå upp för de schyssta beteenden de kommit överens om. Projekt Respekt sätter fokus på vikten av lokalt drivna initiativ och ger ett konkret exempel som små och stora företag kan inspireras av.

FAKTA:

  • Med start 2019 delar stiftelsen Lars Bergqvist ut ett årligt stipendium om 60 000 kr.
  • Stipendiet delas ut till en eller flera personer som genomfört eller ska genomföra åtgärder som ökar jämställdhet eller mångfald i samhällsbyggnadssektorn
  • Medlemmar i Byggcheferna inklusive studerandemedlemmar med minst 3 månaders medlemskap har rätt att ansöka.
  • Tre externa experter inom jämställdhet och mångfald har hjälpt Byggchefernas styrelse att utse årets stipendiat bland de ansökningar som kommit in: Jesper Fundberg, etnolog och lektor vid Malmö universitet. Paula Lejonkula, arbetsrättsjurist och jämlikhetsutvecklare.
  • Det första stipendiet delades ut 2019 och gick till Lars Larsson, vd för Erik Larsson Bygg AB. Han fick stipendiet för arbetet med policyn Byggkurage som handlar om att sudda ut machonormerna och skapa trygga arbetsplatser där alla känner sig välkomna.