Nyheter

Prisas för sitt hållbarhetsarbete

Emelie Condrup, hållbarhetsansvarig Akea och Per Löfgren, hållbarhetschef JM. Foto: Susanne Bengtsson

JM och Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB (AKEA), är vinnarna när Sveriges Byggindustrier låtit granska byggbolagens hållbarhetsrapporter för 2017.

Transparens är en gemensam nämnare i de båda bolagens rapporter.

– Hållbarhetsarbetet är kopplat till både värdefrågor, rekrytering och affären, konstaterar Per Löfgren, hållbarhetschef på JM.

Från och med räkenskapsår 2017 finns nya krav i Årsredovisningslagen på hållbarhetsrapportering för stora företag. Rapporterna ska behandla frågorna miljö, sociala förhållanden och personal, mänskliga rättigheter och anti-korruption.

Sveriges Byggindustrier har låtit analysera hur svenska byggbolag uppfyller lagkravet och vilka frågor som lyfts fram i hållbarhetsrapporterna för 2017. De har också valt att utdela ett pris för gott arbete med hållbarhet.  

– Det är första gången vi delar ut det här priset. Det är viktigt att lyfta fram ledstjärnor som får visa hur de arbetar med hållbarhet i det vardagliga arbetet, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier.

Till vinnare utsågs JM (stora bolag) och AKEA (medelstora/mindre bolag). På AKEA har man haft som metod att jobba enkelt med hållbarhet.

– Vår filosofi har varit ”keep it simple” så att alla kan vara med och jobba. Genom att hålla det på en enkel nivå blir det lättare att uppnå målen, säger Emelie Condrup, hållbarhetsansvarig.

Marianne Förander, branschansvarig för fastighet och bygg hos E&Y, som har ansvarat för analysen, menar att det syns att det finns ett engagemang bakom AKEAS hållbarhetsrapport.

– Det är inte bara vackra ord och bilder, utan mycket fakta och nyckeltal, säger hon.

JM följer redovisningsramverket GRI och har fått till en lättförståelig rapport med en tydlig struktur.

– Hållbarhet är en grundläggande del i vår affärsmodell. Hållbarhetsarbetet är tydligt kopplat till affären, men också viktigt för att bli en attraktiv arbetsgivare med ett starkt varumärke. Det här priset visar att branschen går framåt, säger en nöjd Per Löfgren.  

Motiveringar:

AKEA: Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB:s hållbarhetsrapport för 2017 är faktaspäckad och visar ett genuint engagemang för hållbarhetsfrågor. I rapporten, som är en separat rapport som finns på bolagets hemsida, redovisas en beskrivning av bolagets arbetssätt, mål och relevanta nyckeltal inom alla de hållbarhetsområden som efterfrågas i årsredovisningslagen. AKEA fokuserar på fakta, snarare än vackra ord och bilder, vilket gör rapporten transparent.

JM: JMs hållbarhetsrapport för 2017 har en bra struktur och röd tråd hela vägen från affärsmodell och risker till mål, styrning, nyckeltal och uppförljning.JM redovisar sin affärsmodell på ett lättförståeligt och transparent sätt. Rapporten är mycket ambitiös och följer redovisningsramverket GRI. Den finns i årsredovisningens framvagn och definieras genom sidhänvisningar i avsnittet om redovisningsprinciper.