Nyheter

Priser på småhus faller

Den senaste tremånadersperioden har småhuspriserna fallit eller stått stilla i 17 av landets 21 län. Priserna faller i samtliga tre storstadsregioner.

Störst nedgång av småhuspriserna märks på Gotland. Där har prisfallet varit fem procent mellan februari och april jämfört med tremånadersperioden innan, november 2007 till januari 2008. De fallande priserna märks också i Norrbotten (fyra procent) följt av Stockholms och Uppsala län med vardera tre procents prisfall. Det visar Statistiska Centralbyråns, SCB, nya småhusbarometer.

Men på årsbasis har kostnadskurvorna för huskonsumenterna ändå gått tydligt uppåt. I en jämförelse med samma tidsperiod förra året har småhuspriserna gått upp sju procent.

I fyra län fortsätter priserna för småhus stiga: Jämtlands län (tio procents prisökning), Kalmar (tre procent), Västernorrland (tre procent) och Blekinge (två procent). Jämtlands län har haft den största prisuppgången sedan början av förra året, med prisstegringar på 14 procent.