Nyheter

Prisnedgång på bostadsmarknaden

Priserna på bostäder sjönk i oktober. Foto: Susanne Bengtsson

Den senaste månaden har bostadsrättspriserna sjunkit med -1% samtidigt som villapriserna stått stilla. 
En förklaring är att den ökande nyproduktionen skapat ett ökat utbud utan att efterfrågan ökat i samma grad, menar Per-Arne sandgren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Den senaste månaden har bostadsrättspriserna sjunkit med -1% samtidigt som villapriserna stått stilla. Årstakten för både bostadsrätter och villor i riket fortsätter sjunka och ligger nu på +4% resp +7%. På tre månader har vi en mindre uppgång för bostadsrätter på +1% samtidigt som villapriserna varit oförändrade enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik. 

– Avmattningen på bostadsrättsmarknaden är tydligast i Stockholmsområdet där 4 av 10 lägenheter säljs i Sverige. Senaste månaden har priserna gått ned med -1% och i centrala Stockholm registrerar vi en nedgång på -2%. Årstakten för länet är nu nere på 0%, alltså oförändrade priser jämfört med för 12 månader sedan. Även i Stor-Göteborg och Stor-Malmö sjönk priserna senaste månaden, -1% respektive -3%, men årstakten visar fortfarande uppgångar på +11% respektive +13% säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik, i ett pressmeddelande.

Villamarknaden visar också tecken på inbromsning. I Stor-Stockholm föll priserna -1% senaste månaden och årstakten har nu sjunkit till +4%. Villapriserna i Stor-Göteborg var under oktober oförändrade och i Stor-Malmö noteras en nedgång på -1%. 

– Det är nu tydligt att bostadsmarknaden gått in i en ny fas med prisnedgångar även om regionala skillnader finns. Tydligast syns det i Stockholmsområdet. I de två andra storstadsområdena sjunker årstakterna, men är fortfarande höga både i Malmö- och Göteborgsområdet. 

Per-Arne Sandegren menar att orsakerna till avmattningen är flera, bland annat har den ökande nyproduktionen skapat ett ökat utbud utan att efterfrågan ökat i samma grad. Senaste tidens inbromsning och nedgångar skall ses i perspektivet att Sverige under ett antal år haft stadig prisuppgång på bostadsmarknaden.
I riket som helhet har bostadsrättspriserna ökat med +31% de senaste 3 åren och +57% de senaste 5 åren. För villor är motsvarande uppgångar +32% respektive +47% avslutar  

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, oktober 2017 

Bostadsrätter 1 mån


Riket – 1%
Centrala Stockholm – 2%
Stor-stockholm – 1 %
Centrala Göteborg +- 0%
Stor-Göteborg – 1%
Centrala Malmö +- 0%
Stor-Malmö – 3%

Villor  1 mån


Riket +- 0%
Stor-Stockholm – 1%
stor-Göteborg +- 0%
Stor-Malmö -1 %