Nyheter

Privata hyresvärdar mot statligt bidrag

De allmännyttiga bostadsbolagen vill se statliga bidrag för renovering av miljonprogrammen. Men de privata fastighetsägarna protesterar. <br></br> — Bostadsbolagen borde själva bekosta sina renoveringar, anser Per-Åke Eriksson, vd för Fastighe

Per-Åke Eriksson och Kurt Eliasson, vd för Sabo, de allmännyttiga bostadsbolagens organisation, möttes under tisdagskvällen i en debatt. Den arrangerades av BQR, Rådet för byggkvalitet, med anledning av att boken Miljonprogrammets förnyelse släppts. Den handlar om upprustningen av Göteborgsområdet Gårdsten.

Gårdsten framhålls som ett exempel på hur man i samråd med de boende kan förbättra ett område och därmed bygga bort sociala problem. Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi, har kommit fram till att renoveringen var olönsam som byggprojekt men lönsam ur samhällsekonomisk synvinkel.

Kritiken från Fastighetsägarna rör främst att kommunen och bostadsbolaget blandar ihop sina roller; kommunen borde ta det sociala ansvaret medan bostadsbolaget ska verka på marknaden.

Men debatten kom också att handla om finanskrisen och statens roll. Sabo har gått ut och krävt två åtgärder från staten: bidrag till renovering av miljonprogramshusen och investeringsstöd för att bygga hyreshus.

— De kommuner och kommunala bostadsbolag som försatt sig i den här situationen borde ta kostnaden, sa Per-Åke Eriksson, Fastighetsägarna.
— Det har inte gått att renovera kontinuerligt. Det är nu stammarna blivit 40 år och behöver bytas, svarade Kurt Eliasson och menade att ekonomiska regler gjort att bostadsbolagen inte kunnat bygga upp en ekonomisk buffert.

På tillväxtorter har bolagen ekonomi att klara upprustningarna, på andra håll är ekonomin sämre.

Om det ändå blir ett statligt bidrag till miljonprogrammen vill Per-Åke Eriksson att det riktas mot energibesparande åtgärder.
— Fast det viktigaste är att problemen med finanskrisen löses först så att det går att få lånefinansiering hos bankerna, sa Per-Åke Eriksson.