Nyheter

Problem med rekrytering inom byggbranschen

Byggbranschen har svårt med rekryteringen. Det skriver Svenskt Näringsliv i sin senaste rekryteringsenkät.

Varför är det så svårt att rekrytera, Karin Ekenger, författare av Rekryteringsenkäten 2008?

— Det är nog en kombination av ålders- och utbildningsproblematik. Allt fler går i pension och det finns inte tillräckligt med människor som kan fylla på behoven. Sedan har ju byggbranschen haft en viss ryckighet i sitt rekryteringsbehov vilket säkert kan påverka hur attraktivt det är att söka sig dit.

Är det svårt att rekrytera personer med rätt kompetens eller är det svårt överhuvudtaget?

— Det handlar om kompetensen. Se till exempel på VVS-branschen som ligger i topp vad gäller rekryteringsproblematiken. Väldigt få av företagen har ens försökt att aktivt rekrytera. Det kan bero på kunskapen om att det är lönlöst att försöka få tag på rätt kompetenser.

Kan arbetsgivarna förbättra sina metoder när de ska anställa?

— De behöver påverka utbildningssystemet. Och de behöver få hjälp av skolorna med att beskriva löner och villkor inom branschen.

Cirka 7 100 företag svarade på Svenskt Näringslivs enkät. Svarsfrekvensen var 54,6 procent