Nyheter

Problembygge drabbas igen

Utbyggnaden av den olycksdrabbade vägen E6 hotas av nya förseningar. De sista etapperna, planerade att öppnas för trafik i sommar, blir i bästa fall klara 2013.

Den omstridda vägen E6 är redan tre år försenad och nya problem väntar de sista 41 kilometrarna i norra Bohuslän.

– Det blir rena minfältet när vi ska ta oss genom och förbi alla fornlämningar i området, säger Trafikverkets projektledare Mikael Rintala i tidningen Göteborgs-posten.

Fornlämningar har hela tiden varit ett stort problem för planerarna och projektledningen. Vägen ska gå genom ett så kallat världsarvsområde, vilket har resulterat i att projektet skjutits upp i flera år — på grund av krav på alternativa sträckningar, långdragna förhandlingar, överklaganden och strider med riksantikvarieämbete och länsstyrelse.

Fortfarande återstår korta etapper där man inte ens lyckats enas om en godkänd arbetsplan, än mindre är upphandlad.

– Det är helt oacceptabelt med ytterligare förseningar. Det är nu bara att hoppas att personer som är kritiska till dragningen genom världsarvsområdet inte överklagar, säger Tanums kommunalråd Claes-Åke Sörqvist (C) i Göteborgs-Posten.

De sista sex etapperna av motorvägen E6 mellan Oslo och Göteborg kommer att kosta 3,2 miljarder kronor. Den sista etappen av vägen kan i bästa fall öppnas för trafik 2013. Då har utbyggnaden av E6 tagit 55 år.