Nyheter

Produktiviteten utvecklas negativt

Byggbolagen talar om industrialisering och effektivisering. Statistiken om motsatsen. Produktiviteten i branschen har varit minus 0,5 procent i år.

Produktivitetsutvecklingen i branschen har historiskt varit katastrofal. Trenden har de senaste åren varit positiv med en produktivitet kring två procent — men nu har det vänt.

— Produktiviteten borde öka eftersom företagen jobbar mycket med effektiviseringar, säger Lars Jagrén, chefekonom på Sveriges Byggindustrier.

— Fast samtidigt kan högkonjunkturen göra att produktiviteten dämpas av att företagen tar in mycket ny personal utan erfarenhet.

Storbolagen har satsat mycket på industrialiserat byggande. JM:s modell är standardisering medan Peab har en egen, modern prefabfabrik i Katrineholm. Skanska har haft nyinvigning av sin uppgraderade husfabrik i Strängnäs.

— Den uppgraderade fabriken är utrustad med toppmodern teknik som innebär att vi dubblerar vår produktionskapacitet, kommenterar Mats Williamson, vd Skanska Sverige.

NCC Komplett, fabriken i Hallstahammar, har brottats med stora problem. Husen som levererats har haft kvalitetsbrister och problem har fått lösas på plats. NCC tog därför beslutet att lägga ned fabriken och säga upp 200 personer.

— NCC:s satsning på industriellt bostadsbyggande i fabrik var viktig för NCC och för hela byggbranschen. NCC Komplett skulle sänka byggkostnaderna för flerbostadshus radikalt. Detta bedöms i dag inte vara möjligt. Det är svårare, tar längre tid och kostar mer än vi räknade med från början, säger Olle Ehrlén.

Frågan är dock vilken inverkan det industriella byggandet har på produktivitetsutvecklingen. För i statistiken hamnar den utvecklingen inom industrin.

— Det innebär förmodligen att man underskattar produktiviteten inom byggsektorn, säger Lars Jagrén.

Han spår en utveckling där storbolagen kommer att sätta hårdare press på sina underleverantörer — precis som Volvo gjorde för flera år sedan. Då tvingas underentreprenörer och leverantörer att sänka priserna.

Mindre bostadsbyggare kan få det tuffare. De har svårare att finna skalfördelar och svårare att sätta press på leverantörer.