Nyheter

Professorer varnar för vindkraftsoptimism

Samtidigt som över tre tusen vindkraftsanhängare samlas till konferens i Älvsjö i dag går tretton professorer och experter i Kungliga Vetenskapsakademien ut och varnar för överdriven optimism.

— Det är starka lobbygruppen som argumenterar för vindkraftsutbyggnaden medan vi bara är fattiga akademiker som vill få in lite förnuft i debatten, säger professor emeritus Sven Kullander, ordförande i KVA:s energiutskott, till Ny Teknik.

På måndagsmorgonen, samtidigt som näringsminister Maud Olofsson öppnade världens största vindkraftskonferens på Stockholmsmässan i Älvsjö, gick KVA:s energiutskott ut med ett uttalande om att regeringens planeringsmål om 30 TWh årlig elproduktion från vindkraft år 2020 inte är realistiskt.

— Upp till 10 TWh per år är en mer realistisk siffra — trots att det är fem gånger så mycket som produceras i dag. 10 TWh årsproduktionen av el från vindkraftverk går relativt lätt att anpassa till det nuvarande kraftnätet och går att parera med den nuvarande kapaciteten i vattenmagasinen när det inte blåser, säger Sven Kullander.

Han menar att regeringen och inte har insett svårigheterna med att anpassa det svenska kraftnätet till de påfrestningar som en utbyggd vindkraftsproduktion innebär och inte heller problemen med att kompensera utebliven vindkraftsel med reglerkraft från vattenmagasinen.

— Vi säger också att de ekonomiska kalkylerna måste inkludera alla systemkostnader, alltså även utbyggnaden av nätet och reglerkraften. Och då blir vindkraften dubbelt så dyr som el från bioeldade kraftvärmeverk och el från kärnkraftverk, säger Sven Kullander.

Han säger att vindkraftverken egentligt borde byggas i direkt anslutning till vattenkraftverken så att samspelet mellan vindkraft och vattenkraft blir optimal. Men i stället sker den stora utbyggnaden långt upp i Norrland eller ute i havet vilket kräver dyr utbyggnad av elnätet.

Kungliga Vetenskapsakademien arbetar med motsvarande analyser av bioenergi, vattenkraft, olja, kärnkraft, solenergi och energieffektivisering. Arbetet kommer att presenteras i sin helhet vid ett stort internationellt energisymposium i Stockholm den 19-20 oktober, där flera Nobelpristagare deltar.

— Symposiet heter Energy 2050 och vi kommer att titta långt fram i tiden. Med fem miljarder människor på jorden kommer det krävas både nya energikällor och en kraftsamling mot energisparande och energieffektivisering, säger Sven Kullander.

Hans egen favorit är solenergi.
— Där har man kommit längre än med den havsbaserade energin, som också är lovande. Stora solkraftverk i solsäkra områden är mycket intressant, säger Sven Kullander.

Lars Anders Karlberg / Ny Teknik

Läs fler nyheter på Byggvärldens systertidning Ny Tekniks hemsida