Nyheter

Prognosen för småhus höjs

TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus justeras till 9 000 för 2015. Det innebär en höjning med 1 000 småhus jämfört med senaste Trähusbarometern i december 2014.

 Anledningen är en fortsatt stabil marknad med stor efterfrågan, i kombination med låga räntor.

Enligt TMF beror prognosökningen  på konjunkturen och den allmänna bostadsbristen snarare än strukturella och förbättrade grundförutsättningar för bostadsbyggandet. Där är situationen fortfarande problematisk enligt småhusföretagen.

– Ett eventuellt amorteringskrav kommer med all sannolikhet att bromsa nyproduktionen av bostäder kraftigt, vilket inte lär vara förenligt med regeringens mål om 250 000 nya bostäder. Nyproduktionen av bostäder måste få övergångsregler eller undantas från amorteringskravet, säger Gustaf Edgren, som arbetar med branschutveckling och näringspolitiska frågor för trähusindustrin, i ett pressmeddelande.

TMF:s prognoser för antalet påbörjade småhus baseras dels på statistik från SCB, dels på den allmänna orderingången i branschen. Enligt statistik från SCB uppgick antalet påbörjade småhus under 2014 till 8 400 stycken, en ökning med 27 procent jämfört med samma period 2013.