Nyheter

Projektchefer friade för utsläpp vid Hallandsåsen

Två tidigare projektchefer vid tunnelbygget genom Hallandsåsen frias från åtalet om miljöbrott. Beslutet i Helsingborgs tingsrätt innebär även att inga företagsböter utgår till Banverket och Skanska-Vinci.

Lyabäcken grumlades av cement och injektionsmedel efter en provborrning i Hallandsåsbygget i juli 2003, vilket ledde till att fisken dog. Nu har två tidigare projektchefer vid tunnelbygget genom Hallandsåsen friats från åtalet om vållande till miljöstörning.

Tingsrätten i Helsingborg anser det bevisat att föroreningen i ån kommer från provborrningen. Men de båda projektcheferna, anställda av Banverket samt Skanska-Vinci, har gjort så mycket de kunnat för att undvika miljöskador. Det innebär att rätten går emot samtliga åtalspunkter om miljöbrott.

Ett företag med särskild expertkunskap om den här typen av arbete hade anlitats för att medverka vid provborrningen. Dessutom anlitades flera experter för att genomföra provborrningen i den porösa åsen. Det är tillräckliga åtgärder, anser tingsrätten, som därmed även friar Skanska-Vinci och Banverket från kravet på företagsböter.

— Det som hände var beklagligt, och vi har tagit ansvar för det genom att sanera bäcken. Men det låg ingen försumlighet bakom händelsen vilket tingsrätten nu också har slagit fast, säger Charlotta Lindmark, Banverkets chefsjurist.

I december 2001 fälldes två Skanskachefer för användningen av tätningsmedlet Rhoca Gil vid arbetet med Hallandsåsen. Skanska dömdes till en företagsbot på tre miljoner kronor. Undersökningar visade att 163 av 210 tunnelarbetare har förhöjda nivåer av akrylamid i blodet, som härrör från användandet av Rhoca Gil.