Nyheter

Projekterar tredje etappen av Ostlänken

Trafikverket har utsett COWI som ansvarig teknisk konsult av den tredje etappen av Ostlänken. I uppdraget ingår att ta fram järnvägsplan och systemhandling för 7,5 mil av sträckan, från Norrköping via Nyköping (med ny station vid Skavsta flygplats) till Trosa.

Ostlänken planeras som en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna utanför Södertälje och Linköping, en sträcka på cirka 15 mil. COWI har vunnit upphandling av den tredje etappen av Ostlänken. I uppdraget ingår att ta fram järnvägsplan och systemhandling för 7,5 mil av sträckan, från Norrköping via Nyköping (med ny station vid Skavsta flygplats) till Trosa. Detta är den längsta sträckan av de fyra etapperna som Ostlänken är uppdelad i.

Det totala ordervärdet uppskattas till 100-300 MSEK och projektet löper genom stora områden med höga naturvärden och innebär utmaningar avseende grundläggning. Totalt omfattar uppdraget även 77 broar.

Byggstarten för Ostlänken planeras till 2017 och målet är att de första tågen ska kunna börja rulla 2028.