Statistik & Analys

Projekteringsboom för bostäder i Stockholm

Projekteringarna ökar i Stockholm. Foto: Samuel Karlsson

Under det senaste året har det skett en kraftig uppgång när det gäller projekteringar i Stockholmsområdet. Allra mest ökar projekteringen för nya flerbostadshus. Det visar helt färsk statistik från Byggfakta.

Det är bra drag i projekteringarna just nu. De senaste tolv månaderna har drygt 5 700 projekt med en beräknad byggkostnad på totalt 425 miljarder projekteringsstartats i hela landet. Det är 46 procent högre än föregående tolvmånadersperiod.

Flera orsaker bakom ökningen

En stor del av den ökade projekteringen kan hänföras till bostadsprojekteringar i Stockholm som ökat med 88 procent det senaste året om man räknar med även projekt över 500 miljoner kronor. Räknar man bara projekt mellan 1-500 miljoner kronor är ökningen 58 procent. Stockholms andel av de projekteringsstartade bostadsprojekten i landet är nu uppe i 40 procent. Man får gå tillbaka till 2017 – 2018 för att hitta så höga andelar. Enligt Tor Borg, analyschef på Citymark Analys, ligger flera orsaker bakom ökningen i Stockholmsområdet.

– Många planer runt om i Stockholm tar mer och mer form nu. Pådrivande faktorer är sannolikt stigande bostadspriser, ökad trångboddhet, ökad utflyttning och fortsatt långa köer på hyresmarknaden. Men till syvende och sist handlar projekteringarna om den politiska viljan, uppenbart finns det ett ökat intresse från kommunerna att öka bostadsbyggandet framöver. Kanske det spelar in att valdagen närmar sig.

”Lite överraskande”

Den kommun som främst bidrar till de ökade bostadsprojekteringarna är Stockholms Stad där man de senaste tolv månaderna projekteringsstartat över 200 projekt till en samlad byggkostnad på nästan 40 miljarder kronor. Dubbelt så mycket som förra toppnoteringen från 2018. Andra kommuner där projekteringarna ökat kraftigt är Täby, Upplands-Väsby, Norrtälje, Österåker, Sigtuna och Vaxholm.

– Lite överraskande är det att projekteringarna tagit fart just nu med tanke på att förutsättningarna blivit så osäkra med pandemi, kraftigt stigande byggmaterialpriser, prognoser om minskad befolkningsökning och nu senast all osäkerhet som följer av Ukrainakriget. Men samtidigt är projekteringsprocesserna långa, det tar flera år mellan projekteringsstart och byggstart, mycket hinner ändras på vägen. Vissa projekt läggs i malpåse, vissa får ändrad utformning och vissa läggs ned, säger Tor Borg.

White märker uppgången

Tidigare har investeringsstödet varit en faktor som drivit på byggandet men även om det försvann vid årsskiftet syns ingen avmattning i projekteringsvolymen.

– Jag tror att investeringsstödet nog haft en ganska stor positiv effekt på bostadsbyggandet ute i landet, i småorter och mer perifera ställen men att effekten för Stockholmsregionen nog har varit ganska liten, fortsätter Tor Borg.

En av konsulter som noterat en uppgång i Stockholmsområdet är White Arkitekter.

– Det har varit högt tryck och stora volymer för bostäder inom tidiga skeden de senaste åren fram till och med systemhandling. Främst när det gäller bostäder och skolor, säger Catharina Siegbahn, arkitekt och marknadsområdesansvarig inom bostäder på Whites Stockholmskontor.

”Kombinera boende och arbete”

En pådrivande faktor är bostadsbristen som varit under många år. Det har resulterat i utvecklandet av nya planer som nu börjar gå in i produktion. Även pandemin har ökat fokus på boendet, menar hon.

– Det finns fortfarande en stabil efterfrågan på bostäder och alla samhällsfastigheter därtill som skolor och förskolor. Fokus under pandemin har för många varit det egna boendet i kombination med en ny utveckling av arbetsmöjligheterna hemma. Efter pandemin kvarstår på många håll möjligheten att kombinera boende och arbete hemma vilket bibehåller efterfrågan på större lägenheter och flexibla lägenheter¸ säger Catharina Siegbahn

En utmaning som hon noterat handlar om hur man ska kunna utveckla och hålla en hög nivå på hållbart byggande både inom ombyggnad och nybyggnad.

Ökar i samtliga segment

– Att värdera befintliga byggnader som en resurs och att utforma gammalt och nytt till en bra helhet. Rent praktiskt är det en utmaning med projektekonomi med avseende på underskott på byggmaterial som driver upp priserna på grund av pandemin. Finns dock tyvärr en risk att arkitekt och konsultgrupp tappar en del detaljprojektering vid upphandling av totalentreprenader. Utmaningen blir då att information och kunskap går förlorad under projektens gång.

Projekteringarna har ökat i samtliga segment och sett till hela landet är det framför allt projekteringar av industribyggnader som mångdubblats på bara ett år. Här hittar vi många av de stora industriprojekten i Norrland som har en kraftig uppgång när det gäller projekteringar över 500 miljoner kronor.

Stockholms län, alla projekt, alla storlekar

Typ av projekt202020212022
Vägar / Gator / Broar / Vatten136692568617195
Skola / Förskola460465368440
Sjuk- & Hälsovård274314371208
Samlingslokaler333610314
Samfärdselbyggnader25139133146
Samfärdselanläggning52916081
Kraft & Belysning10413651668
Kontorsbyggnader761965096482
Industrier / Verkstad / Lager295634491041
Idrott Inomhus1011617846
Idrott- / Fritidsanläggning7682675
Hotell / Restaurang2257583834
Gruppbyggda småhus107522572151
Flerbostadshus244833057859572
Affärslokaler58229831863