Nyheter

Projektör färdig för Ostlänken

Tyréns och ÅF har tillsammans vunnit upphandlingen om att projektera den första etappen av Ostlänken, Sveriges första höghastighetsjärnväg.

Ordern är värd 100-300 miljoner kronor.

Ostlänken, som beräknas stå klar senast 2028, är en ny 15 mil lång dubbelspårig järnväg för snabbtåg mellan Järna och Linköping.

Tågen på banan kommer att komma upp i hastigheter en bit över 300 kilometer i timmen, vilket innebär kraftigt minskade restider i området. Resan mellan Stockholm och Linköping beräknas till exempel att ta endast en timme och resan mellan Stockholm och Nyköping tre kvart.

Tyréns och ÅF har nu fått uppdraget av Trafikverket att ansvara för planeringen och projekteringen av projektets första etapp, järnvägen mellan Södertälje och Trosa.

Det totala ordervärdet uppskattas till 100-300 miljoner kronor och omfattar två järnvägsplaner med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar, systemhandlingar och gestaltningsprogram.