Nyheter

Proposition om byggfelsförsäkring

Regeringen har tidigare aviserat att den obligatoriska byggfelsförsäkringen ska avskaffas.

Nu är en proposition överlämnad till riksdagen.

Regeringen anser att det inte längre ska krävas en byggfelsförsäkring för att få påbörja byggandet av ett bostadshus. Anledningen är att försäkringen många gånger blir en kostsam del i en byggprocess utan att för den skull ha avsedd effekt. I propositionen föreslår regeringen att kravet på byggfelsförsäkring tas bort den 1 juni, men att nuvarande färdigställandeskydd blir kvar i en egen lag.

– Byggfelsförsäkringen har inte fungerat som det var tänkt. Det har varit en dyr försäkring som gett mycket lite i utdelning och därför är det dags att avskaffa den. En hel del av de problem kring husbyggen som fanns när försäkringen infördes har dessutom åtgärdats genom bättre lagstiftning på området. Med ett avskaffande av försäkringen blir det billigare och enklare att bygga, säger bostadsminister Stefan Attefall, i ett pressmeddelande.

Byggfelsförsäkringen är en obligatorisk försäkring som måste tecknas innan bygget av ett bostadshus påbörjas, och som under vissa villkor kan falla ut under de första tio åren efter det att huset är färdigbyggt.

Försäkringen har dock kritiserats för att inte ha avsedd effekt. Till skillnad från andra försäkringar så är det den som drabbas av en skada som måste visa att skadan omfattas av byggfelsförsäkringen. En byggfelsförsäkring för ett småhus kostar från 10 000 kronor och för flerbostadshus ca 6 000 kronor per lägenhet.