Nyheter

”Putsmålet” inleds i Högsta domstolen

Idag, tisdag, inleds rättegången där Högsta domstolen ska avgöra om Myresjöhus gjorde rätt eller fel när de använde metoden enstegstätade putsade fasader.

Politikerna har sagt att utvecklingsfel inte ska läggas på byggbranschen, säger advokat Peter Savin, ombud för Myresjöhus.

”Det stora putsmålet” har nått högsta instans. Idag drar rättegången, som är planerad till två dagar, igång i Högsta domstolen, HD. Målet består av tre delar, men det är endast konstruktionsfrågan som prövas i HD, alltså om det var rätt eller fel av småhustillverkaren Myresjöhus att använda enstegstätade fasader i de 30-talet hus som uppfördes i Svedala åren 1999-2003. Husen drabbades av fukt- och mögelskador.

– HD ska nu pröva om konstruktionen var fackmässig. Men under den här perioden fanns inga farhågor att det skulle kunna vara några problem med konstruktionen. Det var först 2007 som SP riktade misstankar mot metoden, och 2009 som Boverket dömde ut den, säger advokat Peter Savin, och fortsätter:

– Därför är detta att betrakta som ett utvecklingsfel, och där har politikerna redan sagt att man inte kan lägga skulden på byggbranschen.  Nu hoppas vi att Högsta domstolen fastställer Hovrättens dom. Husägarna har haft möjlighet att skadereglera genom sina byggfelsförsäkringar.

Tidigare, i Eksjö tingsrätt, dömdes Myresjöhus att betala reparationskostnaderna åt fastighetsägarna. Göta hovrätt rev senare upp tingsrättens dom och friade Myresjöhus från ansvar. Rätten menade att byggtekniken var godkänd när husen byggdes och att Myresjöhus inte kunde veta att den var riskfylld.

Konsumentombudsmannen Gunnar Larsson stödjer husägarna i tvisten och ställer upp med advokathjälp i form av advokat Nils Petersen som företräder villaägarna.

– Byggföretagen menar att de har byggt enligt branschnormerna. Vi menar att det inte går att resonera så. Som totalentreprenör har man hela ansvaret, säger Nils Petersen till SVT.

Domen, som meddelas om några veckor, väntas bli vägledande för liknande rättsfall. En fällande dom skulle bana vägen för andra fastighetsägare att ansöka om skadestånd, och då skulle det handla om miljardbelopp.