Nyheter

Ramboll får uppdrag att utreda Cementastopp

Ibrahim Baylan. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen har anlitat konsultföretaget Ramboll för att göra en konsekvensanalys av Cementastoppet. 
– Om risken för allvarliga samhällskonsekvenser bekräftas kommer regeringen självklart inte tveka att agera, säger näringsminister Ibrahim Baylan efter ett möte i näringsutskottet på onsdagen.

Från byggbranschens sida har läget inte klarnat. 
– Än så länge har vi inte fått något svar från regeringen på vad som händer efter den 31 oktober, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen.

Efter onsdagens möten med näringsutskottet och branschorganisationer kommenterade Ibrahim Baylan Cementa-ärendet:

– Regeringen kan inte uttala sig om domstolens beslut och yttrar sig inte om pågående mål i en domstolsprocess. Ett intensivt departementsövergripande arbete pågår för att följa frågan och analysera de konsekvenser som bedöms kunna uppstå. 

– I dag har vi remitterat ett förslag som syftar till att mildra de materiella konsekvenserna av att en fråga om tillstånd till fortsatt täktverksamhet inte hunnit avgöras innan befintligt tillstånd löper ut. 

Regeringen har beställt en oberoende analys och konsekvensbedömning av den uppkomna situationen. 

– Om risken för allvarliga samhällskonsekvenser bekräftas kommer regeringen självklart inte tveka att agera. Inom Regeringskansliet undersöker vi därför olika handlingsalternativ för att minimera risken för dessa eventuella allvarliga samhällskonsekvenser. Det är också det jag sagt när jag i dag har träffat näringsutskottet och på efterföljande möte med branschorganisationer och fackförbund, säger Ibrahim Baylan.

Det är Ramboll som fått uppdraget av Regeringskansliet att utvärdera den analys som Byggföretagen presenterade i juli med anledning av Mark- och miljööverdomstolens beslut att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i Slite på Gotland.

Maria Tegin, pressansvarig på Ramboll, meddelar att  man även ska utreda möjligheterna för import av kalksten och cement på kort och lång sikt.   
Utredningen, som redan inletts, ska vara klar den 12 augusti.

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd representerade bygg- och anläggningsbranschen på mötet med näringsminister Ibrahim Baylan. Hon tycker inte att regeringen kommit med några tydliga svar.

– Branschen gör allt vi kan för att undvika ett byggstopp. Men än så länge har vi inte fått något svar från regeringen på vad som händer efter den 31 oktober, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

– Byggföretagens konsekvensanalys visar att 150 000-200 000 jobb berörs om Cementa måste sluta med kalkbrytning och cementproduktion på Gotland i höst. Därför måste politikens fokus vara att undvika ett byggstopp, inte minimera konsekvenserna av ett sådant.