Nyheter

Ramirent förvärvar Stavdal

Foto: Ramirent

Ramirent Plc har tecknat avtal för ett förvärv av Stavdal AB. Genom förvärvet blir Ramirent marknadsledande i Sverige inom maskinuthyrning, och hela Ramirentkoncernen blir näst störst i Europa.

– Nu blir vi mer kompletta, både geografiskt och sett till produktgrupperna, säger Erik Bengtsson, vd Ramirent AB.

Under 2018 hade Ramirent AB en omsättning på 2,6 miljarder kronor och cirka 800 medarbetare i Sverige, från Trelleborg i söder till Kiruna i Norr.

Under 2018 hade Stavdal en omsättning på 819 miljoner kronor och cirka 5 procent av marknadsandelarna inom maskinuthyrning i Sverige. Intäkterna ökade under 2018 med en justerad EBITDA på ca 296 miljoner kronor.

Det finns tydliga samarbetsmöjligheter mellan de två rentalbolagen, menar Ramirents vd Erik Bengtsson. Ramirent blir nu marknadsledande inom den svenska maskinuthyrningsbranschen genom en förstärkt position i både Stockholms- och Göteborgsområdet, men också i Malmö. Förvärvet innebär också större marknadsandelar inom små- och medelstora kunder samt utökad produkt och tjänsteutbud, speciellt inom kategorin liftar där Stavdal är stora.

– Förvärvet är helt i linje med vår strategi att bredda vår kundportfölj inom små- och medelstora kunder, växa inom produktkategorin lift samt att bli marknadsledande inom maskinuthyrning i Sverige. Stavdal är starka på områden där vi är lite sämre. Nu blir vi mer kompletta, både geografiskt och sett till produktgrupperna, säger han.

I satsningen ingår att stärka kärnverksamheten, men det finns också stor utvecklingspotential inom flera områden.

– Vi satsar på solution-verksamhet där vi hjälper våra kunder genom hela genomförandefasen. Dessutom utvecklar vi våra digitala tjänster som till exempel VR-teknik, säger Erik Bengtsson. 

Hållbarhet är ett annat aktuellt område, och Erik Bengtsson lyfter flera hållbarhetsaspekter som rentalbranschen arbetar med.

– Det pratas mycket hållbarhet nu och här ligger vi rätt med vårt återanvändningstänkande. Vi ser också över samordning av transporter och införande av mer eldrivna produkter samtidigt som vi vill bidra till en ökad säkerhet och bättre arbetsmiljö. 

Stavdal har idag ca 280 medarbetare i Sverige och Norge som kommer att bli en del av Ramirent när köpet blir klart. Tillsammans bildar Ramirent och Stavdal det ledande uthyrningsföretaget med ett hundratal hyrcenter i Sverige, varav elva kommer från Stavdal. Redan idag verkar Ramirent på den Nordiska marknaden samt i Baltikum, Polen, Slovakien och Tjeckien. Med förvärvet av Stavdal stärker man dessutom positionen i Norge.

– Att vi nu blir en del av Ramirent innebär stora möjligheter för alla parter. Bolagen kompletterar varandras styrkor och skapar nya möjligheter för både kunder och medarbetare. Tillsammans kommer vi få stora resurser, oändlig kompetens och fantastiskt utbud av tjänster kopplade till våra maskiner, men också nya digitala tjänster. Bolagen delar värderingar och tror starkt på hållbar maskinuthyrning, vilket gör det till en perfekt kombination, säger Mikael Olsson, vd Stavdal AB.

Affären förutsätter ett godkännande av Konkurrensmyndigheten och förväntas genomföras senast under slutet av kvartal 3, 2019.