Nyheter

Räntehöjningar bakom rekordhöga byggkostnader

Byggkonstandsindex. Johan Deremar, nationalekonom och analysansvarig, Byggföretagen.
Johan Deremar, nationalekonom och analysansvarig, Byggföretagen. Foto. Byggföretagen

Kostnaderna inom byggbranschen fortsätter att stiga enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.
Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen, förklarar att det främst är räntehöjningarna som gör att den rekordhöga byggkostnadstakten bibehålls.

Byggherrens kostnader har ökat med 47,8 procent i årstakt medan entreprenörers kostnader ökade med 10,1 procent. Enligt SCB är nuvarande kostnadsökning den största ökningen i årstakt sedan 1974.

– Tidigare var det byggmaterialen som var den stora kostnadspådrivaren. Nu har detta växlat över till byggherrekostnaderna – vilket innebär att det främst är räntehöjningarna som gör att den rekordhöga byggkostnadstakten bibehålls, säger Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen.

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 1,0 procent i februari 2023 jämfört med januari 2023 (2,2 procent i januari). Jämfört med februari 2022 steg Byggkostnadsindex med 16,5 procent (16,3 procent i januari). Räntekostnaderna steg med 162,5 procent mellan februari 2022 och februari 2023.

Entreprenörernas kostnader steg med 10,1 procent, vilket bidrog med 8,4 procentenheter till den totala ökningen i Byggkostnadsindex. Byggherrekostnaderna steg med 47,8 procent och påverkade Byggkostnadsindex uppåt med 8,1 procentenheter. De ökade byggherrekostnaderna beror till stor del på att räntekostnader steg.

– Det är ett bistert läge i bygg- och anläggningsbranschen, säger Johan Deremar.