Nyheter

Rapporter värda ett leende

Rekordnoteringar i orderingången och uttalade rekryteringsbehov. De stora byggbolagens andra kvartalsrapporter innebar positiva nyheter för en bransch på väg tillbaka efter lågkonjunkturen.

Det började med att Skanska i juli redovisade en vinst före skatt på nästan 1,5 miljarder kronor i det andra kvartalet. Det var mer än 100 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. Efter det fortsatte de positiva nyheterna slag i slag. För NCC föll visserligen omsättningen och vinsten före skatt låg på en lägre nivå jämfört med samma period förra året. Men resultatet var ändå bättre än vad många analytiker förväntat sig. Nästa företag att redovisa sina resultat var JM, ett företag som under finanskrisen haft stora ekonomiska problem, inte minst med sin utlandsverksamhet. När JM nu redovisade sina senaste siffror var det nya tongångar. Under årets andra kvartal redovisade företaget en vinst på 201 miljoner kronor, jämfört med 20 miljoner kronor under samma period förra året. Säsongens byggrapporter avslutades starkt när Peab redovisade den högsta orderingången hittills under årets andra kvartal. Företagets vd Mats Paulsson skriver i årsrapporten att de starka statsfinanserna, det låga ränteläget och att fallet för bostadsinvesteringar upphört är orsaker bakom företagets snabba återhämtning från förra årets byggkris. Samtliga av de största byggföretagen redovisade en ökad orderingång. NCC skriver i sin årsrapport att man därför förväntar sig högre omsättning framöver. Uppemot 800 personer kommer också att anställas fram till årsskiftet. Samtidigt innebär de stärkta orderingångarna att ett gammalt problem åter aktualiseras: bristen på arbetskraft. I media har Peabs vd Mats Paulsson betonat att det kan bli en snar brist på byggarbetare i takt med de stora pensionsavgångarna. – Jag tror att det är en rimlig analys. Det är framförallt en brist på duktiga platschefer och projektledare. Det kan bli en huggsexa om dessa framöver, säger en analytiker, som vill vara anonym. Mixen i företagens verksamhet gör att det slår olika mycket för företagen, anser analytikern. – Jag tycker nog att JM lämnade den starkaste rapporten, bland annat för att de är bostadsspecialister, och det ser ut som om bostadsmarknaden är stark framöver. Sedan lämnade Peab en stark rapport, säger han. Och Skanska och NCC klarade sig sämre alltså?</b> – Ja. Skanska är ju till exempel väldigt exponerat mot USA och Storbritannien, vars ekonomier inte ser särskilt lovande ut.

Resultat under kvartal 2

JM

  • Omsättning: 2 406 miljoner kronor.
  • Resultat efter finansiella poster: 201 miljoner kronor.

NCC

  • Omsättning: 11 949 miljoner kronor.
  • Resultat efter finansiella poster: 617 miljoner kronor.

PEAB

  • Omsättning: 10 283 miljoner kronor.
  • Resultat efter finansiella poster: 424 miljoner kronor.

Skanska

  • Omsättning: 30 498 miljoner kronor.
  • Resultat efter finansiella poster: 1 462 miljoner kronor.