Nyheter

Rasad tennishall var underdimensionerad

Tennishallen som rasade i Nyköping var för klent byggd. — På flera ställen var den 30 procent underdimensionerad, säger Bo Olsson på Peab.

Den 20 februari rasade delar av taket till Nyköpings tennishall vid Rosvalla. Raset inträffade under en kaninutställning och mer än 1 500 kaniner stängdes inne.

Peab äger hallen och gav efter raset WSP Byggprojektering i uppdrag att kontrollera stommen. Utredningen visar att limträbalkar och mittpelare var underdimensionerade. Detaljutformningen av takskivan hade brister och användandet av spikförband för att fästa ihop delar var inte bra.

— Vi har jämfört ritningarna med den norm som gällde när byggnaden uppfördes och konstaterat flera brister, säger Kaj Engström, avdelningschef på WSP Byggprojektering.

Han är mest förvånad över att konstruktionen var mycket känslig för skador.

— Man har inte tagit hänsyn till fortskridande ras. Det räcker med att en bit rasar så faller allt, säger han.

Enligt Peab var snödjupet på taket omkring 40 centimeter vid rastillfället. Vad som egentligen orsakade raset har WSP inte undersökt.

— Vad som faktiskt har hänt är det ingen som har utrett. Och det är tveksamt om det går att göra eftersom halva byggnaden är borta, säger Kaj Engström.

Två konstruktionsfirmor var inblandade i projekteringen av byggnaden. Peab överväger nu att begära ersättning från dessa två och kommunen.

— Vi vet inte i dag, men det är mycket troligt att vi kommer att gå vidare med det här. Kommunen har granskat och godkänt alla handlingarna, säger Bo Olsson.

Niclas Brantingson, informationschef på Peab, säger att snön på taket kontrollerades bara några dagar före raset.

— Snödjupet var ungefär 20 centimeter. Då gjordes bedömningen att man inte behövde skotta. Så här i efterhand är det klart att man skulle ha skottat, men det är inte säkert att byggnaden inte hade rasat ändå, säger han.

Nyköpings tennishall byggdes under 1988. Peab köpte den från Nyköpings Allmänna Tennissällskap 2005 och har sedan dess renoverat den invändigt.

Nu har hallen rivits och Peab diskuterar med kommunen och tennisklubben om den framtida utformningen.

— Vi måste veta vilket behov av banor som finns. Det kanske behövs fler eller färre, säger Bo Olsson, Peabs projektledare för rivningen.

Peab hoppas snart kunna sätta igång byggandet av den nya hallen. Förhoppningen är att den ska vara klar till 2011.

Flera takras under vintern:

30 januari: Cirka 300 kvadratmeter av taket till en vitvarubutik i Vänersborg rasade.
2 februari: Taket till ett ridhus rasade samman, mitt under en ridlektion.
3 februari: Ett bussgarage i Frändefors säckade ihop. Totalt cirka 500 kvadratmeter tak rasade.
3 februari: Taket till en byggnad som innehåller ett bussföretag och en elfirma i Frändefors rasade in.
3-4 februari: Inom loppet av ett dygn kollapsade två tennishallar i Stockholmstrakten.
5 februari: Ett tak i Lunds skola i Forsa, Hälsingland, rasade. Inga människor skadades. Kommunen har i efterhand konstaterat byggfusk.
6 februari: Cirka 500 grisar fastnade när ett tak på en svingård utanför Vänersborg rasade. Inga grisar skadades eftersom de satt i stålburar.
11 februari: Entrétaket på Ica Maxi i Haparanda rasade.
14 februari: Taket till en förrådsbyggnad på Gotland rasade. Totalt 750 kvadratmeter.
20 februari: Taket till Rosvalla tennishall i Nyköping, rasade under en kaninutställning. Mer än 1 500 kaniner stängs inne.
20 februari: Delar av taket på en företagslokal rasade in utanför Falkenberg.
20 februari: Ett plåttak vid paketterminalen vid Bockasjö i Borås rasade.
20 februari: Delar av taket på den kombinerade gymnastik- och tennisanläggningen Valldahallen i Kungsbacka föll ihop.
20 februari: Flera grisar fastnade när delar av taket till ett grisstall utanför Nässjö rasade.
20 februari: Delar av en ladugård rasade ihop söder om Linköping.
20 februari: Taket till Lundbyhallen i Borås rasade.
20 februari: Del av taket till bandyhallen Arena Vänersborg rasade. Byggnaden hade nyligen invigts.
1 mars: Ungefär en tredjedel av taket till Ica Maxi i Kristinehamn gav vika.
1 mars: Stora delar av taket till Ikeas lager i Torsvik rasade.