Nyheter

Rätt att betala ut lägre lön

Arbetsdomstolen har slagit fast att det var rätt att betala ut lägre lön till de irländska byggnadsarbetarna.

Arbetsdomstolen har slagit fast att det irländska byggbolaget ICDS Constructors Ltd inte bröt mot kollektivavtalet när de betalade ut 88 procent av lönen till sina anställda.

Därmed fick ICDS och Sveriges Byggindustrier rätt i tvisten mot Byggnads, där Byggnads yrkat på miljonskadestånd.

Under perioden den 19 september 2010 till och med den 4 april 2014 bedrev bolaget ICDS byggverksamhet vid tre arbetsplatser i Sverige med anställda byggarbetare som inte var svenska medborgare eller hade hemvist här.

Byggbolag betalade sina arbetstagare en 88-procentig lön eftersom de varken hade yrkesbevis eller erkännandeintyg, vilket enligt byggavtalets ordalydelse är en förutsättning för att få lön enligt fördelningstalet, står det i domen. Arbetstagarna var inte heller medlemmar i Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

Det generella kravet att alla byggnadsarbetare, svenska som utländska, ska kunna visa upp ett yrkesbevis eller erkännandeintyg om yrkestillhörighet för att få rätt till högsta lönenivån i byggavtalet. Annars gäller 88 procent av lönen. 

Byggnads har dock menat att arbetstagarna haft full kompetens från Irland och därmed ska räknas som fullvärdiga byggnadsarbetare och ha rätt till full lön enligt kollektivavtalet.

Våren 2014 stämde facket ICDS och Sveriges Byggindustrier med krav på sammanlagt 4,3 miljoner kronor i skadestånd till Byggnads.

I en dom avslår nu Arbetsdomstolen Byggnads talan.

Byggnads menar att AD:s beslut kan innebära att utländsk kompetens tillåts lönediskrimineras.

– Byggföretagen har ju uppenbarligen ett behov av kompetens som inte finns i Sverige. Då måste det ju vara beredda att betala för det. Annars är det uppenbart om att det handlar om lönedumpning, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Domen innebär att Byggnads nu ska se över reglerna i kollektivavtalet om yrkesbevis och erkännandeintyg. Det finns enligt facket skrivningar i domen som tyder på att arbetstagarnas rättigheter enligt EU-rätten har kränkts genom att de endast fått 88 procent av lönen.

På Sveriges Byggindustrier gläds man efter domen i AD.

– Om Arbetsdomstolen hade gått på Byggnads linje om att outbildade byggnadsarbetare ska kunna begära full ersättning trots avsaknad av yrkesbevis och erkännandeintyg hade det omkullkastat hela yrkesutbildningsavtalet. Saknar man yrkesbevis ska man generellt erbjudas 88 procent av lönen, vilket gäller för arbetstagarna hos ICDS Constructors LTD. Är man lärling erbjuds man också 88 procent av lönen. Hade domen lett till att utländska byggnadsarbetare ska erbjudas full lön hade det varit svårt att motivera ungdomar att utbilda sig i fem år för en lägre lön än outbildade, säger Mats Åkerlind förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier, i ett pressmeddelande.