Nyheter

Rättegång mot skyddsombud uppskjuten

Åtalet mot ett skyddsombud hos Peab har väckt stor uppmärksamhet. Nu har rättegången skjutits upp.

Skyddsombudet som åtalats för att ha orsakat fara, som Arbetarskydd skrivit om tidigare, får vänta drygt två månader till, på att stå inför rätta som både åtalad och offer. Rättegången är framflyttad till den 14 maj.

En olycka hände när Peab Sverige 2005 höll på att med grävmaskin schakta en rörgrav vid Tegs kyrka i Umeå. Det råkade vara skyddsombudet som stod i gropen när ett sandskikt rasade ner på honom så att han fastnade med benen och fick en ledbandsskada. Skyddsombudet och den arbetskamrat, som grävde loss honom turades om att vara nere i gropen.

Arbetsmiljöverkets utredning visade att släntlutningen var för brant. Åklagaren åtalade Peabs platschef men också skyddsombudet för arbetsmiljöbrott. Genom att skyddsombudet inte hade vidtagit de åtgärder som behövdes för att förebygga skada genom ras utsatte han av grov aktsamhet sin arbetskamrat för fara, ansåg åklagaren.

Maria Steinberg, juris doktor i arbetsmiljörätt och specialist på skyddsombudsrätt, sa i Arbetarskydd nr 1/2009 att hon inte kände till något liknanden fall där ett skyddsombud åtalats för arbetsmiljöbrott just i sin egenskap av skyddsombud. Enligt henne har skyddsombudet bara en skyldighet som är straffbelagd och den gäller tystnadsplikten. Skulle han bli fälld måste målet överklagas ända upp till Högsta domstolen, ansåg hon.

Det kan dra ut mer än vanligt på tiden då rättegången redan i första instans, Umeå tingsrätt, är framskjuten till den 14 maj.

Elisabet Örnerborg / Arbetarskydd

Läs mer om fallet med det åtalade skyddsombudet på Arbetarskydds hemsida