Nyheter

Razzia mot byggarbetsplats

Nio personer frihetsberövades efter att Gränspolisen och Arbetsmiljöverket gjort en razzia mot ett bygge i Huddinge. Byggnadsarbetarna saknade tillstånd att arbeta i landet.

Flera bolag riskerar att få sanktionsavgifter, bland annat för att de inte anmält till Arbetsmiljöverket att de använt sig av utstationerad arbetskraft.

Det var för ett par veckor sedan som polis ihop med ett antal myndigheter slog till mot ett bygge i Huddinge, där uppförande av ett antal flerfamiljshus med cirka hundra lägenheter pågår. Tillslaget gjordes efter att underrättelseinformation visat att det fanns oegentligheter där.

Nio personer, enligt SVT från Uzbekistan, omhändertogs eftersom de saknade arbetstillstånd.

– Vi hittade tio personer som inte hade tillstånd att arbeta eller vistas i Sverige. Nio stycken omhändertogs.  I normala fall får vi 1-2 träffar vid ett sådant här tillslag, säger Jerk Wiberg vid Gränspolisen.

– Personerna hade uppehållstillstånd i andra EU-länder, vilket gjorde det ganska lätt att skicka dem vidare.

Flera bolag riskerar nu att få sanktionsavgifter, hur mycket är ännu inte bestämt.

– Arbetsplatsen i sig var välskött, den var långt från det värsta jag sett. Men det visade sig att det fanns brister, säger Mikael Roos, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Bland annat saknades det fallskydd och en arbetsmiljöplan.

En av underentreprenörerna på bygget riskerar dock högre sanktionsavgifter.

– Det är en underentreprenör som inte anmält till Arbetsmiljöverket att de använt sig av utstationerad arbetskraft, säger Mikael Roos.

Flera myndigheter, bland andra Arbetsmiljöverket, gränspolisen, Migrationsverket och Ekobrottsmyndigheten har fått ett regeringsuppdrag att komma åt den osunda konkurrensen inom vissa branscher. Ett anslag från regeringen i december 2016 gjorde det möjligt att arbeta på det här sättet.

– Vi arbetar i myndighetsövergripande team och syftet är att komma åt osund konkurrens i byggbranschen, säger Mikael Roos.