Nyheter

Recept för bättre och billigare bostäder

Det går att bygga bättre och upp mot 30 % billigare bostäder, som dessutom har 30 % lägre energikostnader. Men det görs inte.

Det skriver Christer Harrysson och Glenn Welander i en debattartikel.

De presenterar också en lösning på problemet.

 
Allt större efterfrågan på bostäder har som följd fått brist på arbetskraft och kompetens i byggbranschen. Omsättningen överstiger 500 miljarder kronor med byggfelskostnader på 5-10 % dvs mer än 25 miljarder kronor. Kvaliteten på byggnaderna sjunker, byggfelen blir fler och mer kostsamma att avhjälpa, samtidigt som byggkostnaderna skjuter i höjden och energibesparingarna uteblir.

Trots att upp mot 80 % av befolkningen vill bo i småhus bygger vi allt större andel flerbostadshus, cirka 2/3 av nyproduktionen. Det är flera tiotal procent billigare med gruppbyggda småhus än flerbostadshus, räknat per kvadratmeter lägenhetsyta. Detta gäller både byggkostnad och energianvändning!

Det går att bygga bättre och upp mot 30 % billigare bostäder, som dessutom ha 30 % lägre energikostnader (gäller driftskedet). Men det görs inte.

Bättre samhällsövervakning

Vi vet att det med enkla, beprövade och lättskötta lösningar går att minska kostnaderna. I stället bygger man bara dyrare och mer komplicerat. Och omskrutna energibesparingar uteblir, i stället för kostnaderna. Till enorm skada för samhällsutvecklingen och för folk som inte har råd och som därför har svårt att hitta en bostad. Det här beror bland annat på att samhället i hög grad släppt greppet. Man klarar inte att styra mot fler bostäder med hög kvalitet som är energisnåla och billiga.

PBL och BBR är lagar och funktionsbetingade byggregler som alltför sällan efterlevs och garanteras. Kontrollansvariga och besiktningsmän har för små befogenheter för att förebygga och föreskriva hur byggfel ska avhjälpas. Stora risker för jäv när det gäller färdigställandeförsäkringar och andra ”osynliga” kopplingar försvårar också. Fusk i samband med OVK förekommer ofta. Liksom konsulter som inte bara ger råd utan även säljer produkter. Gissa vilka de rekommenderar? Äldre byggbestämmelser baserades på detaljerade lagar och byggregler med övervakning av kommunala bygginspektörer. Dessa hade helt andra befogenheter, kunskap och kurage att påverka kvaliteten på byggandet.

De sämsta åtgärderna för bättre byggande används ofta!

De ger snabba inkomster för byggare och materialproducenter. För att lyckas bygga bra hus måste man bland annat undvika följande

– dåligt utförande (byggslarv)

– extremt tjock isolering (30-35 cm i väggar räcker)

– luftvärme

– golvvärme (som är besvärande värmetrög. Värme ska spridas i rummet, inte lagras i golvet).

– passivhus (som trots dyr och överdrivet tjock isolering ändå måste ha värmesystem)! stora glasytor (vad falsk TV-reklam än säger så isolerar glasytor aldrig lika bra som mineralull).

– kollektiv energi- och vattenmätning (där alla kan se vad deras livsstil kostar och där man kan spara med ett förnuftigare beteende).

– flerbostadshus som är dyrare att bygga och värma upp än gruppbyggda småhus.

– jäviga kontrollansvariga och besiktningsmän som gynnar slarviga byggare och installatörer.

En god lösning

Det går faktiskt att bygga bättre och billigare bostäder. Kunskap finns men används inte! Med bättre samarbete under husets hela livslängd mellan alla inblandade går det faktiskt. Bostäder byggs på många olika sätt. Några av dessa är avsevärt bättre och billigare än andra. Därför är det mycket angeläget att rangordna olika lösningar och fokusera på de bästa. En god lösning karakteriseras av:

– gruppbyggda småhus i maximalt två plan, friliggande eller som radhus.

– individuell mätning och debitering av energi- och vattenanvändning.

– ökat industriellt byggande (till exempel färdiga volymelement som snabbt sammanfogas med minimal fuktpåverkan under byggtiden).

– äganderätt, innebär alltid ett energisnålare och mer ekonomiskt livsmönster.

– totalentreprenad, ett kontrakt, gör det enklare för husköparen.

– enkla beprövade och lättskötta tekniska lösningar minskar underhållskostnader och är billigare än dyra komplicerade lösningar som inte håller vad som utlovas. Exempel på en god lösning är måttlig isolering i väggar och golv med maximalt cirka 30 cm mineralull och 50 cm i tak. Fönsterytorna ska vara relativt små, inte skyltfönsterstora utan ner mot 10 % av golvytan. Då minimeras energianvändningen. Frånluftsventilation, vattenradiatorer samt frånluftsvärmepump för byggnadsuppvärmning och varmvatten är överlägset, enkelt, billigt och fungerande.

Som ovan beskrivits blir den totala energianvändningen inklusive hushållsel i nivå med de bästa passivhus som byggts och dokumenterats, det vill säga  cirka 80 kWh/m2 år. Men betydligt bättre och billigare!

Varför bygga extremt dyrt och komplicerat när den beskrivna lösningen är billigare att bygga och i drift, mer lättskött och mer okomplicerad? De enda som förlorar på detta är materialleverantörerna och byggarna.

Christer Harrysson
Professor i byggteknik
Örebro universitet

Glenn Welander
Med Dr
Karolinska Institutet

    
Referens: Harrysson, C (2017). För bättre byggande krävs rätt teknik och skärpt övervakning med oberoende kontrollansvariga och besiktningsmän. Örebro universitet, Örebro.