Juridik

Reflektioner efter två år av covid-19-pandemi

Anton Isaksson, AG Advokat.

Den 3 februari höll regeringen TV-sänd pressträff och meddelade att de restriktioner som gällt med anledning av covid-19 sedan december 2021 ska avvecklas från och med onsdagen den 9 februari. Förhoppningsvis kommer pressträffen i framtiden bli historisk på så sätt att den kan konstateras markera början på slutet av covid-19-pandemin.

Covid-19-pandemin har påverkat allas liv. Den har även för de flesta påverkat vardagen i arbetet. En del konsekvenser har varit positiva medan andra har varit negativa. Detta gäller även arbetet på advokatbyrån där jag jobbar. Så här två år efter pandemins början kan det vara intressant att se tillbaka på allt detta och sammanfatta läget. Hur har pandemin påverkat advokatverksamheten och hur har den påverkat våra klienters ärenden?

En första observation är att digitaliseringen har tagit stora kliv framåt. Även om vi på advokatbyrån och våra klienter alla verkar vara eniga om att det är trevligare att träffas för fysiska möten än digitala går det inte att blunda för att den ökade användningen av videosamtal har varit bra på många sätt. Möjligheten att snabbt boka in videosamtal med personer på olika platser runtom i världen har bidragit till ännu bättre service för våra klienter och ett ännu snabbare samarbete, vilket är uppskattat.

En annan sak är att det, särskilt i början av pandemin, har blivit aktuellt att damma av och tillämpa lagregler och bestämmelser i standardavtal som inte kommer till användning så ofta under mer normala förhållanden. Jag tänker på de s.k. force majeure-bestämmelserna som bland annat säger att avtalspart kan befrias från sina avtalade skyldigheter i vissa ”extremsituationer”, till exempel om en pandemi som i detta fall sätter stopp för en avtalsparts möjligheter att prestera enligt avtalet.

För oss på advokatbyrån har de särskilda omständigheter som förelegat under pandemin med andra ord gett ökad know how och detta kan vi ta med oss i framtiden. Även om covid-19-pandemin förhoppningsvis snart tar slut tror jag att vi kan använda våra erfarenheter från denna tid när vi i framtiden ger våra klienter råd i andra situationer som kanske liknar den som varit sedan 2020. Under pandemin har nämligen tolkningen och tillämpningen av många regler ställts på sin spets.

Allt som har kommit i kölvattnet av pandemin har dock inte varit positivt. För oss som agerar ombud i domstol har detta varit tydligt. Tyvärr har många förhandlingar i domstol fått ställas in på grund att parter, ombud, vittnen eller domare fått symtom på covid-19. I många fall har sådant medfört att handläggningen i domstolarna har dragit ut på tiden och att många klienter har fått vänta för länge på att rättvisa ska skipas vilket såklart väcker frustration.

Covid-19-pandemin har naturligtvis påverkat verksamheten även på andra sätt än de ovan nämnda. Det ovan sagda är bara några få saker jag direkt kan komma att tänka på. Det som slår mig är dock också att verksamheten trots allt i stort sett löper på precis som den gjorde före pandemin. Här på advokatbyrån arbetar vi som vanligt varje dag för att kunna erbjuda våra klienter bästa möjliga service och juridiska rådgivning vare sig det sker via videolänk eller vid fysiskt möte med kaffe och kakor.

Det är skönt att inte allt har förändrats.

Anton Isaksson, biträdande jurist, AG Advokat