Nyheter

Regering tar över krisdrabbade bolåneinstitut

USA:s regering tar över de krisdrabbade bolåneinstituten Fannie Mae och Freddie Mac, rapporterar Reuters. De båda instituten är grundstenar i den amerikanska bolånebranschen, en krasch hos dessa skulle enligt bedömare innebära att branschen går in i sin v