Nyheter

Regeringen förlänger Cementas tillstånd tillfälligt

Regeringen har beslutat att förlänga Cementas tillstånd för cementtillverkning i Slite med åtta månader. Foto: Cementa

Regeringen förlänger Cementas tillstånd för cementtillverkning i Slite. Det meddelade näringsminister Ibrahim Baylan (S) och miljö- och klimatminister Per Bolund (Mp) på en presskonferens på tisdagseftermiddagen. 

Efter att ha utvärderat konsekvenserna av vad ett stopp av kalkbrytning och cementtillverkningen i Slite på Gotland skulle innebära har regeringen nu beslutat om en tillfällig lösning.

– Det här är en extraordinär händelse som kräver extraordinära åtgärder, säger Per Bolund.

Den oberoende utredning som regeringen beställt visar att ett produktionsstopp i Slite skulle få betydande konsekvenser genom att leda till byggstopp, problem att producera bostäder och till att genomföra den pågående energiomställningen där vindkraftutbyggnaden är i behov av cement. 

– Regeringskansliet har undersökt olika handlingsalternativ för att minimera risker för allvarliga samhällskonsekvenser. Den granskning vi beställt visar på betydande samhällskonsekvenser, och vi gör vad vi kan för att mildra situationen, säger Ibrahim Baylan.

Regeringens kliver därför in och ger Cementa respit genom att förlänga deras tillstånd till nästa sommar.

 
– Det handlar om en tillfällig och tidsbegränsad fortsättningen inom ramen för ett redan givet tillstånd. Tillståndet utsträcks i tid, men inte i volym, säger Per Bolund.

Det betyder att Cementa kommer att kunna fortsätta bryta kalk i Slite i åtta månader efter den 31 oktober. Det handlar om kalk som inte hunnit brytas inom ramen för tillståndet. Förlängningen kommer att bli möjlig genom en förändring i Miljöbalken.
–  Vi förbereder tillfälliga förändringar i Miljöbalken, säger Ibrahim Baylan.

Ibrahim Baylan och Per Bolund betonar också att den juridiska process som pågår, och där Cementa överklagat till Högsta domstolen, inte påverkas. 

– Vi uttalar oss inte om de juridiska prövningarna. Det är viktigt att domstolsprocessen fortsätter och får ha sin gång, säger de.

Per Bolund konstaterar också att det är viktigt att ”tillstånd bara ges till dem som lever upp till kraven, det gäller även Cementa”.

– Men det är viktigt att samhällsbärande funktioner får chans till en rättvis och ordnad klimatomställning som inte innebär svåra samhällsprövningar eller ökad arbetslöshet, säger Per Bolund.  

Regeringen konstaterar att situationen som uppstått har blottat sårbarheten i samhällsbyggnadssektorn när en enskild aktör står för så stor del av landets tillverkningen. 

– Den här gången visade sig samhället vara extra sårbart och beroende av en enskild insatsvara från en enskild verksamhetsutövare. I framtiden kan det handla om andra insatsvaror från andra verksamhetsutövare, säger Ibrahim Baylan.