Nyheter

Regeringen förstärker investeringsstödet

Enligt Veidekkes senaste rapport blir nedgången långvarig.
Regeringen förstärker investeringsstödet i syfte att bygga fler bostäder. Arkivfoto: Susanne Bengtsson

Regeringen förstärker investeringsstödet i syfte att bygga fler bostäder. Genom att stimulera bostadsbyggandet kan också konjunkturnedgången dämpas på en känslig byggmarknad.

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att bostadsbristen är stor, särskilt stort är behovet av hyresbostäder som fler hushåll har möjlighet att betala, och att byggbranschen är mycket konjunkturkänslig. Osäkerheten om pandemins fortsatta utveckling och hur snabbt ekonomin kommer att återhämta sig bedöms hålla tillbaka bostadsbyggandet, som väntas sjunka under 2020, enligt regeringen.

För att minska risken för fallande bostads­investeringar, färre byggda bostäder och minskad sysselsättning inom byggbranschen föreslår därför regeringen en förstärkning av investeringsstödet under kommande år. 
Bemyndiganderamen för investeringsstödet höjs från nuvarande 7,5 till 9,3 miljarder kronor 2021 och anslaget ökas med 1,1 miljarder kronor 2022 och med 1,9 miljarder kronor 2023.

Sedan investeringsstödet infördes 2016 har drygt 12 miljarder kronor beviljats för cirka 35 800 bostäder i hela landet.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.