Nyheter

Regeringen ger bidrag <br/> till företagshälsovården

Socialdepartementet förbereder ett statsstöd till företagshälsovården. Ett skarpt beslut kan vara bara veckor bort. Ambitionen är att subventionera så att arbetsgivare ska lockas att anlita företagshälsovården i ett tidigt skede då en anställd blir sjuksk

Socialdepartementet förbereder en förordning om en utvidgad företagshälsovård. Ett utkast har granskats av EU så att det planerade bidraget inte strider mot reglerna om statsstöd och konkurrens. Bryssel har gett klartecken.

Sture Wallmon, ämnessakkunnig på socialdepartementets socialförsäkringsenhet säger att förordningen bereds inom regeringskansliet.

– Ambitionen är att det ska tas ett regeringsbeslut så att förordningen kan gälla från den 1 januari, säger Sture Wallmon.

Någon externremiss blir det inte. Men Försäkringskassan är inblandad i beredningen.

Stödet blir 600 miljoner kronor 2010.

Prestationer hos företagshälsovården

Bidraget går inte till arbetsgivarna utan till företagshälsovården. Det är bidrag för de prestationer som företagshälsovården gör. Sture Wallmon säger att regeringens förhoppning är att bidraget ska göra det möjligt för företagshälsovården att sänka priset på de här tjänsterna.

– Eftersom arbetsgivarna vet att det utgår en subvention så är det rimligt att de kommer att ha synpunkter på vad de får betala, säger Sture Wallmon.

Bidraget avser inte förebyggande insatser. Istället är det när arbetsgivare anlitar företagshälsovård för att utfärda läkarintyg till sjukskrivna samt ”koordinera” insatser för snabbare återgång i arbete, som statsstödet blir aktuellt. Det är denna koordinerande, samordnande roll som avses när man talar om utvidgad företagshälsovård.

Sköts av Försäkringskassan

Försäkringskassan kommer att administrera utbetalningen av pengarna. En förutsättning är att arbetsgivaren köper just ”utvidgad” företagshälsovård. En annan förutsättning är att företagshälsan är godkänd. Den enda definition som idag finns av företagshälsovård är den som ges i arbetsmiljölagen:

”en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.”

Det blir Försäkringskassan som får avgöra om den som vill ha bidrag passar in på definitionen.

Inte första gången…

Fram till 1993 fanns ett statligt bidrag till företagshälsovården. Det var ungefär en miljard kronor. Den ekonomiska krisen tvingade fram ett avskaffande av bidraget. Därefter fick branschen klara sig själv på en avreglerad marknad.