Nyheter

Regeringen granskar Boverket

Regeringen har beslutat att pröva Boverkets hela verksamhet. Utredaren, Göran Bengtsson vid länsstyrelsen i Västra Götaland, har fått ett brett uppdrag.

Göran Bengtsson ska peka på möjliga effektiviseringar, förändringar i verkets ansvar och regeringens styrning av verksamheten. Ett nytt namn på verket kan också bli aktuellt.

Från miljödepartementet säger man att en genomlysning ska göras av myndigheter var tredje eller var fjärde år. Nu var det helt enkelt Boverkets tur.

Men det finns en del kritik som har föranlett prövningen också. I utredningsdirektiven pekas bland annat på Riksrevisionens kritik mot att Boverket inte fullgör sina uppgifter när det gäller uppsikt över plan- och byggnadsväsendet.

Dessutom skriver regeringen att ”länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter” hävdar att Boverket inte fullgör sitt ansvar när det gäller att hantera olika nationella mål och intressen inom sina verksamhetsområden.

Nu bedömer regeringen att en effektivare styrning behövs av Boverket. Göran Bengtsson ska analysera verkets verksamhet, resurser och resultat. Utredningen med dess förslag ska sedan ut på remiss och till hösten kommer regeringen troligtvis att ta ställning till vad som ska genomföras.