Nyheter

Regeringen inför kreditgarantier

På torsdagen beslutade regeringen att införa kreditgarantier under byggtiden för lån till bostadsbyggande.

Statens Bostadskreditnämnd, BKN, har utrett frågan om utökade kreditgarantier utöver de befintliga som gäller för bostadslån till färdigställda bostäder. Slutsatsen blev att det finns behov av kreditgarantier även under byggtiden, då byggföretagen fått allt svårare att få banklån. Remissutfallet på rapporten visade dessutom att byggbranschen har starkt intresse för att förändringen genomförs, konstaterar regeringen.

— Finanskrisen har slagit hårt mot många delar av samhället, inte minst mot bostadsbyggandet. Med dagens beslut om att införa statliga garantier under byggtiden förbättras möjligheterna för fler bostadsbyggen att komma igång, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell i ett pressmeddelande.

Kreditgarantin ska gälla alla upplåtelseformer, även ägarlägenheter, och kommer att införas genom att förordningen om statlig byggaranti för lån för bostadsbyggande ändras. Ändringen träder i kraft redan den 1 juli. En ändring som välkomnas av Sveriges Byggindustrier (BI).

— Andelen byggföretag som tycker att det blivit svårare att säkerställa finansieringen av projekt har ökat under våren. Regeringen började redan i höstas att vidta en rad åtgärder för att förbättra läget på finansmarknaderna. Effekterna av dessa åtgärder kommer inte omedelbart men på sikt räknar vi med en normalisering av kreditgivningen. BKN-garantier under byggtiden är en välkommen åtgärd som kan bli en del av lösningen på byggföretagens finansieringsproblem, säger Fredrik Isaksson, chefsekonom på BI.

Den statliga kreditgarantin ska hanteras av BKN och lämnas upp till 90 procent av marknadsvärdet för en färdigställd fastighet.