Nyheter

Regeringen minskar underhåll på järnväg

Regeringen
Regeringen omfördelar satsningarna.

Inför budgeten presenterar regeringen nu satsningar på en miljard kronor till vägunderhåll. En stor del av pengarna, 750 miljoner, tas från järnvägsunderhållet.

På tisdagen lämnar nya regeringen över budgetpropositionen till riksdagen, men redan på måndagen avslöjade infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson delar av innehållet. Regeringen hävdar att omfördelningen mellan väg och järnväg inte drabbar järnvägsunderhållet eftersom Trafikverket kan omsätta dessa medel i järnvägsunderhåll först flera år framåt i tiden. Därutöver avsätter regeringen ytterligare 250 miljoner kronor till vägunderhåll.

– I Sverige finns en underhållsskuld när det kommer till vägnätet. Vi satsar därför en miljard kronor på utökat vägunderhåll. Det kommer bidra till att förbättra framkomligheten i hela landet och trygga en konkurrenskraftig infrastruktur, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

I en första kommentar från Byggföretagen är man kritisk till att Regeringen satsar för lite på underhåll både på väg och järnväg.

– Byggföretagen välkomnar att resurser som inte kan användas under 2023 på järnvägsunderhåll i stället överförs till underhåll av väg. Samtidigt är behovet av en omprioritering ett underbetyg till Trafikverkets planering. Det finns många järnvägssträckor som också har ett omfattande underhållsbehov, säger Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen.

Enligt regeringen kommer satsningen bidra till att Trafikverket kan genomföra viktiga underhållsåtgärder som till exempel beläggningsunderhåll, linjemålning, broreparationer och trumbyten. Men i grunden är hela underhållsramen i nationella planen kraftigt underdimensionerad, menar Byggföretagen.

– Sverige har under lång tid och många regeringar satsat mindre än jämförbara länder på investeringar och underhåll av väg och järnväg. Det har skapat en skuld som behöver åtgärdas. Satsningar på infrastruktur måste under en period växa i högre takt än BNP. Alla trafikslag behövs för att knyta ihop landet, säger Johan Deremar.

Regeringen satsar på laddstationer

Regeringen utökar också satsningen för stöd till publika laddstationer för lätta fordon, laddstationer för tunga fordon samt tankinfrastruktur för vätgas till tunga transporter till totalt 1,09 miljarder kronor för 2023.

– En väl utbyggd laddinfrastruktur för såväl lätta som tunga transporter av stor vikt för att minska utsläppen från transportsektorn, fortsätter infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Under 2024 och 2025 beräknas ytterligare 1 miljard kronor, respektive 505 miljoner kronor tillföras för samma ändamål.

Tillgången på laddstationer ska vara så god att elbil är ett bra alternativ för alla invånare, i allt från gles- och landsbygder till städer.

För de tunga transporterna vill regeringen bygga ut laddinfrastrukturen med början för de regionala godstransporterna, för att successivt bilda sammanhängande stråk i hela landet. Hamnar har en viktig roll som nav för elektrifiering av flera trafikslag. Därför vill man även bygga ut laddinfrastrukturen i hamnar och på kajer.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.
Läs mer: Bostadsministern vill se mer eget ägande