Nyheter

Regeringen redo att göra mer om det krävs

Per Bolund, bostads och finansmarknadsminister.

Regeringen presenterar tillsammans med samarbetspartierna för januariavtalet ett antal kraftfulla stödåtgärder riktade mot näringslivet. Men man följer utvecklingen och utesluter inte fler insatser.

– Regeringen är redo att vidta ytterligare åtgärder om det krävs, säger Per Bolund, bostads- och finansmarknadsminister. 

Det nya åtgärderna som presenterats är: 

  • Nytt system för korttidspermittering som gäller från och med iden 16 mars. 
  • Staten tar tillfälligt över sjuklönekostnaden.
  • Likviditetsförstärkning via skattekontot retroaktivt från den 1 januari. 
Totalt omfattar stödpaketet över 300 miljarder kronor. Men hur påverkar åtgärderna företagen i byggbranschen.

Hur bidrar stödpaketet till att underlätta för byggföretagen?

– Det åtgärdspaket som presenterades är oerhört kraftfullt och stöden kommer alla typer av företag och branscher som påverkas till del. Även byggföretagen omfattas av åtgärderna och inget företag kommer att lämnas i sticket. Det ska vara möjligt för arbetsgivare att hålla sig flytande och behålla personal, säger Per Bolund. 

– Dessutom kommer Riksbanken att låna ut upp till 500 miljarder kronor för att säkerställa kreditförsörjningen och Finansinspektionen har vidtagit åtgärder för att underlätta utlåning till de företag som behöver, fortsätter han.

Kommer det bli aktuellt att lätta på kreditrestriktionerna för lån vid köp av bostäder?

– Hela samhället kommer att påverkas av den här krisen. Det gäller både privatpersoner, företag, organisationer och offentliga verksamheter. Bostadsmarknaden är inget undantag. Det är dock för tidigt att spekulera i vilka ytterligare åtgärder som kan bli aktuella mer för bygg- och bostadssektorn, säger han.

Vilka risker ser han med det nuvarande ekonomiska läget och vad mer kan regeringen göra?

– Det nya Coronavirusets spridning är en global kris först och främst för människors liv och hälsa men den kommer oundvikligen även att ha, och har redan, betydande negativa effekter på global och svensk ekonomi. Situationen både i Sverige och omvärlden innebär att risken för en kommande lågkonjunktur har ökat och osäkerheten kring de ekonomiska bedömningarna är ovanligt stor just nu, säger Per Bolund.