Nyheter

Regeringen säger ja till skärpt amorteringskrav

Regeringen har beslutat att lämna medgivande till Finansinspektionens förslag på skärpt amorteringskrav.

– Det här gör att vi kommer få en mindre sårbar ekonomi i Sverige, säger finansmarknadsminister Per Bolund (Mp). 


På en presskonferens på torsdagen meddelade Per Bolund att regeringen ställer sig bakom Finansinspektionens förslag på att införa ett förstärkt amorteringskrav.

– Hus hållens skuldsättning har ökat i svensk ekonomi och i snabb takt. Det behövs ett ökat ansvarstagande och en sundare amorteringskultur, säger finansmarknadsminister Per Bolund. 

Enligt Bolund utgjorde hushållens skulder 88 procent av BNP 2016, eller 180 procent av den disponibla inkomsten. Totalt handlar det om 3000 miljarder i skulder.

De nya reglerna går ut på att de som lånar mer än 4,5 gånger hushållets årsinkomst måste amortera ytterligare en procent på skulden. Regeringen räknar med att 14 procent av nya bolånetagare berörs av kravet.

– Flertalet omfattas inte av förändringen, utan det här påverkar hushåll med mycket god ekonomi och i de allra största städerna. 

Ett skärpt amorteringskrav kommer bidra till en mindre sårbar ekonomi i Sverige, men kan också konsekvenser som en minskad rörlighet på marknaden, samt en dämpning av bostadspriserna, som FI har beräknat till 1,5 procent relaterat till amorteringsskärpningen.