Nyheter

Regeringen säger ja till två vindkraftsparker på västkusten

Ulf Kristersson höll pressträff om att regeringen ger grönt ljus till två vindkraftsparker till havs.
Ulf Kristersson höll pressträff om att regeringen ger grönt ljus till två vindkraftsparker till havs. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet och Getty Images

Regeringen godkänner två nya vindkraftparker till havs. Totalt rör det sig om cirka hundra nya vindkraftverk på västkusten.
– Parkerna motsvarar ungefär eltillförseln från ett normalstort kärnkraftverk, säger statsminister Ulf Kristersson.

Under tisdagsmorgonen höll statsminister Ulf Kristersson (M), energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) en pressträff om de ny vindkraftsparker.

Besluten rör Vattenfalls Kattegat Syd cirka 25 kilometer utanför Falkenberg och OX2:s Galene ett par mil utanför Varberg. Utanför Falkenberg ska den planerade vindkraftsparken rymma 80 snurror och utanför Varberg handlar det om ett 20-tal.

Fullt utbyggda kan de producera upp till 6,5 TWh.

– Sammantaget gav alltså regeringen grönt ljus till ett 100-tal nya vindkraftverket i två parker till havs, som totalt sett kommer bidra med fossilfri el i en region som har mycket stort behov av just detta, säger Ulf Kristersson.

Vindkraftsparkerna måste godkännas

Enligt bolagens egna uppskattningar kommer det att ta mellan sju och tio år att färdigställa parkerna.

– Precis som kärnkraft tar också vindkraft till havs tid att bygga. Men det ger också ett stort tillskott som behövs när Sverige ska fördubbla elproduktionen till 2045, säger Kristersson.

Försvarsdepartementet gör bedömningen att det utifrån säkerhetsaspekter går att uppföra parkerna på de aktuella platserna. Men Försvarsmakten måste ge sitt godkännande innan det blir byggstart. Ärendet ska också gå igenom mark och miljödomstolen.

– Regeringen har gjort en sammantagen bedömning, sedan kan det finnas detaljer, höjd och exakt placering som Försvarsmakten har synpunkter på, säger Kristersson.

Med det här beslutet så konstaterar också regeringen uttryckligen och erkänner i klartext att det finns målkonflikter i nästan all politik.

– Inte sällan mellan klimat och miljö. Det finns ofta konflikter mellan lokal miljöhänsyn och möjligheter till klimatsmarta lösningar. Lokala miljöintressen kan behöva stå tillbaka för långsiktiga klimatintressen. Det gäller inte minst energiproduktion, säger Ulf Kristersson.

Se hela presskonferensen här.